07.03.2018 13:20

Mniejsze opłaty za opiekę w żłobkach

603
Już od 1 września br. znacząco może obniżyć się opłata za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym, którą wnoszą rodzice co miesiąc w formie opłaty stałej.

Właśnie został ogłoszony konkurs dla niepublicznych jednostek działających na terenie gminy, dzięki któremu gmina dofinansuje pobyt dziecka w żłobku kwotą 700 zł (w przypadku uczęszczanie dziecka przez pełen miesiąc, w przypadku absencji - inne regulacje). Jest to równoznaczne z tym, że rodzice o taką kwotę będą płacili mniej…jednak warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest stałe miejsce zamieszkania dziecka w gminie Michałowice oraz rozliczanie podatku dochodowego przez rodzica w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie. 

 

Głównym kryterium wyboru żłobków w konkursie będzie wysokość opłaty stałej wnoszonej przez rodziców. Im mniej będą płacić rodzice, tym wyższa punktacja dla żłobka. Liczymy, że gmina uzyska naprawdę atrakcyjne oferty cenowe. Równocześnie mamy nadzieję, że jak najwięcej żłobków z terenu naszej gminy zdecyduje się przystąpić do nowej formy współpracy, dzięki czemu rodzice będą mogli wybierać punkty dogodne dla nich ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

Gmina Michałowice od wielu lat wspiera finansowo opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie żłobków niepublicznych na terenie gminy (w ubiegłym roku była to kwota 400 zł). Byliśmy jedną z pierwszych gmin w Polsce, która wprowadziła taki rodzaj wsparcia rodzin.  Ale życie pokazało, że pomimo dofinansowania, koszty opieki w tych żłobkach jakie ponoszą rodzice są w dalszym ciągu wysokie. Nie wszystkie placówki stosowały zasadę zmniejszonych opłat dla naszych dzieci, a obowiązujące przepisy prawa nie dawały wójtowi gminy żadnych możliwości wywierania w tej kwestii wpływu na podmioty prowadzące żłobki.

 

W ubiegłym roku, za pomocą ankiety internetowej postanowiliśmy sprawdzić jakie jest zainteresowanie rodziców niedrogim żłobkiem na terenie gminy. Spodziewaliśmy się dużego odzewu, tymczasem ankietę wypełniło zaledwie 25 osób. Pomimo tego jednak, zaczęliśmy szukać rozwiązań problemu nieefektywnego dofinansowania żłobków. Słuchaliśmy uważnie sugestii osób zainteresowanych, zgłaszanych nam różnymi drogami: podczas zebrań sołeckich, spotkań z mieszkańcami, imprez szkolnych, uroczystości w przedszkolu, konsultacji z pracownikami socjalnymi GOPSu, rozmów telefonicznych i wreszcie wizyt mieszkańców w urzędzie. Okazało się, że oczekiwania rodziców wyglądają podobnie: żłobek powinien być tańszy, znajdować się niedaleko domu lub po drodze do pracy, nie może być duży, bo dzieci nie będą indywidualnie traktowane i będą częściej chorować, powinien mieć także dobrą kadrę i smaczne jedzenie.

 

Tak więc, chcąc w niedługim czasie wesprzeć rodziców małych dzieci, uwzględniając ich potrzeby i preferencje a jednocześnie mieć wpływ na jakość opieki świadczonej przez żłobki niepubliczne, wójt gminy podjął decyzję o zmianie sposobu dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Od 1 września gmina dofinansuje pobyt dziecka w żłobkach, które spełniają ustawowe warunki i jednocześnie:

- złożą ofertę do ogłaszanego właśnie konkursu

- zadeklarują kwotę opłaty jaką będą pobierały od rodziców

- uzyskają wystarczającą liczbę punktów w konkursie

- oraz podpiszą umowę z gminą.   

 

Rozstrzygnięcie konkursu  już w kwietniu. Oczywiście natychmiast poinformujemy o jego wynikach.

 

konkurs

Podobne tematy: żłobki

Zobacz także