13.10.2015 15:45

Zespół Szkół w Michałowicach - Szkołą Promującą Zdrowie

290
Miło nam poinformować, że Zespół Szkół w Michałowicach jest pierwszą placówka oświatową w gminie, która może poszczycić się tytułem Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ). Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem SzPZ oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów, tzn. autoewaluacji pięciu standardów i publicznej prezentacji osiągnięć, Kapituła przyznała szkole, w dniu 24 sierpnia 2015 roku, Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 14 września 2015 roku, podczas Konferencji Dyrektorów, dokument odebrał z rąk Mazowieckiego Kuratora Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach, Andrzej Olęcki.

 

Głównym celem działań szkoły w Michałowicach jest tworzenie szkoły zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej, zapewniającej wszechstronny rozwój poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu. Od lat propagowany jest zdrowy styl życia wśród uczniów i całej społeczności szkolnej, przekazywana jest wiedza i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia.

 

Zdrowy styl życia staje się naszą pasją i najważniejszym wyborem na przyszłe lata. Jest kluczem do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

 

Przed nami wytężona praca. Liczymy na to, że za 3 lata nasze wspólne działania zostaną pozytywnie ocenione przez Krajowego Koordynatora i otrzymamy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. 

 

Aneta Wąsowicz

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: szkoła w Michałowicach

Zobacz także