Zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice

Zebranie mieszkańców sołectwa Pęcice 09.09.2016 10:10

8 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami sołectwa Pęcice. Zwołał i prowadził je Waldemar Widlicki, sołtys Pęcic. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt oraz radni gminy Michałowice.

czytaj więcej
Zebranie z mieszkańcami Sokołowa

Zebranie z mieszkańcami Sokołowa 07.09.2016 21:30

7 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Sokołowa. Zebranie zwołał i prowadził sołtys Sokołowa, Bartosz Lewandowski. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice oraz radni gminy Michałowice i powiatu pruszkowskiego.

czytaj więcej
Rozpatrzenie uwag do projektów planów zagospodarowania przestrzennego

Rozpatrzenie uwag do projektów planów zagospodarowania przestrzennego 01.09.2016 09:45

Informujemy, że opublikowano zarządzenia w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice

czytaj więcej
Zaprojektowany budynek świetlicy w Suchym Lesie

Inwestycje 13.07.2016 15:15

W ostatnim czasie odbyły się kolejne postępowania przetargowe na wykonanie inwestycji infrastrukturalnych. Trwają prace związane z przebudową ul. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach-Wsi oraz wykonaniem chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi. Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca budowy świetlicy w Suchym Lesie.

czytaj więcej
Przewodnicząca Zarządu Osiadla Michałowice, Beata Rycerska otwiera zebranie.

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice 07.07.2016 07:25

Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania, a także informacja dla mieszkańców dotycząca zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz podjecie uchwały o wygaśnięciu mandatu Beaty Rycerskiej, jako członkini Zarządu Osiedla Michałowice, to główne punkty zebrania mieszkańców Osiedla Michałowice, jakie odbyło się 5 lipca.

czytaj więcej
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 29.06.2016 08:15

Do 25 lipca br. był wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) gminy Michałowice obszarów: "Wieś Michałowice", "Opacz Mała" oraz „Skośna” na terenie obrębu geodezyjnego Granica.

czytaj więcej
XIV sesja Rady Gminy Michałowice

Absolutorium dla wójta 12.05.2016 10:50

Podczas XIV sesji rady gminy, 11 maja br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

czytaj więcej
Wsparcie unijne dla LGD Nadarzyn-Raszyn-Michłaowice

Wsparcie unijne dla LGD Nadarzyn-Raszyn-Michłaowice 12.05.2016 10:10

Lokalna Grupa Działania, której gmina Michałowice jest członkiem, otrzyma wsparcie unijne w wysokości 7,9 mln. zł.

czytaj więcej
Porządki w sołectwie Komorów - zbiórka w Kaliszowym Gaiku.

Porządki w sołectwie Komorów 25.04.2016 15:40

W piątek, 22 kwietnia, odbyły się wiosenne porządki w sołectwie Komorów. Akcję sprzątania miejscowości zorganizował Artur Kostera, sołtys wraz z radą sołecka oraz Katarzyna Parzyńska, radna, przy współpracy gminy Michałowice.

czytaj więcej
Przewodnicząca zebrania, wójt gminy Michałowice i wiceprzewodniczący zebrania śledzą przebieg debaty

Zebranie wyborcze Osiedla Michałowice 15.04.2016 09:10

W czwartek 14 kwietnia w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. Podczas zebrania dokonano wyboru nowego przewodniczącego Zarządu Osiedla Michałowice. Została nim Beata Rycerska. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka - wójt gminy oraz radni z terenu osiedla Michałowice: Anna Wyszomirska, Eugeniusz Hanc i Paweł Zacny. Przewodniczącym zebrania była Zofia Idzikiewicz, sekretarz gminy.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów

Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów 13.04.2016 12:10

W poniedziałek, 11 kwietnia, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni z naszej gminy, Hanna Brzeska-Kalczuk i Piotr Kamiński.

czytaj więcej
Wigilia michałowickich seniorów A.D. 2015

Wigilia michałowickich seniorów A.D. 2015 20.12.2015 18:45

19 grudnia 2015 r., przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach odbyło się spotkanie wigilijne michałowickiego Koła nr 2 Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

czytaj więcej
Wigilia mieszkańców Opaczy-Kolonii A.D. 2015

Wigilia mieszkańców Opaczy-Kolonii A.D. 2015 20.12.2015 15:30

18 grudnia 2015 r., w świetlicy, tradycyjnie, jak co roku odbyło się wigilijne spotkanie.

czytaj więcej
Budżet przyjęty

Budżet przyjęty 17.12.2015 12:20

Gmina Michałowice jako pierwsza w powiecie pruszkowskim ma uchwalony budżet na przyszły rok. 16 grudnia br., podczas sesji, Rada Gminy Michałowice jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2016 rok. Dochody zostały zaplanowane w wysokości 98,10 mln zł, natomiast wydatki – 100,80 mln zł.

czytaj więcej
Wigilia Opaczy Małej A.D. 2015

Wigilia Opaczy Małej A.D. 2015 13.12.2015 10:10

12 grudnia 2015 r., przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, odbyło się spotkanie wigilijne mieszkańców Opaczy Małej.

czytaj więcej
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... »