11.03.2019 10:20

Adriana Król-Popiel sołtysem Michałowic-Wsi

485
W michałowickiej szkole odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej Michałowic-Wsi. Sołtysem ponownie została Adriana Król-Popiel, a na członków rady wybrano: Piotra Ćwiertniewskiego, Marcina Kaczorowskiego oraz Sławomira Ozimka.

Zebranie wiejskie odbyło się w sobotę, 9 marca, a poprowadziła je sekretarz Gminy Michałowice – Anna Fabisiak. Pierwszym etapem było przedstawienie porządku obrad. Następnie wyłoniono wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania. W kolejnym punkcie spotkania dotychczasowa sołtys, Adriana Król-Popiel przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej z ostatnich czterech lat.

Sołtys kończącej się kadencji opowiedziała o wielu przedsięwzięciach, które udało się zrealizować wspólnie, z pomocą mieszkańców. Wymieniła m.in.: zorganizowanie warsztatów fotograficznych, kulinarnych, kreatywnych, świątecznych, malarskich, wyjazdów do teatru, wyjazdów historycznych, zabaw andrzejkowych, udział w Dożynkach, udział w integracji z osiedlem Michałowice, zgłaszanie miejsc do nasadzeń zieleni, zgłaszanie zapotrzebowania na nowe oświetlenie uliczne oraz remonty dróg, zgłaszanie podejrzeń o wypalanie odpadów, zgłaszanie policji uwag dotyczących bezpieczeństwa na drogach i zagrożeń związanych z kradzieżami, zgłaszanie skarg na firmę Lekaro, itd. Następnie Adriana Król-Popiel złożyła podziękowania wszystkim mieszkańcom, którzy pomagali w działaniach na rzecz poprawy życia mieszkańców Michałowic-Wsi oraz podziękowania szczególne dla osób, które wyjątkowo zaangażowane były we wspieranie sołtysa i rady sołeckiej przez cały okres kadencji.

Po sprawozdaniu nadszedł moment wyłonienia członków komisji wyborczej. Po tym punkcie przystąpiono do głosowania na nowego sołtysa i członków rady sołeckiej Michałowic-Wsi.

Uprawnionych do głosowania było 417 mieszkańców, natomiast obecnych na zebraniu było 71 osób. Adriana Król-Popiel była jedyną zgłoszoną kandydatką na sołtysa, tym samym głosowanie odbyło się systemem „za” i „przeciw”. Na kandydatkę oddano 69/69 głosów "za", nikt nie był "przeciw"  tej kandydaturze. 

Rada sołecka Michałowic-Wsi liczy sobie trzy miejsca i tylu też kandydatów zostało zgłoszonych. Na Piotra Ćwiertniewskiego oddano 48/49 głosów, Marcin Kaczorowski zebrał 47/49 głosów, natomiast Sławomir Ozimek otrzymał 45/49 głosów.

Gratulujemy nowej sołtys i radzie sołeckiej Michałowic-Wsi.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także