08.03.2019 08:40

Agnieszka Lenard została przewodniczącą zarządu osiedla Michałowice

822
7 marca odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla Michałowice, na którym mieszkańcy powierzyli Agnieszce Lenard funkcję przewodniczącej zarządu osiedla.

Odbyło się ono w michałowickiej szkole.  Jego przewodniczącym był oddelegowany przez urząd gminy Wojciech Grzeniewski, który zebranie rozpoczął od wyboru wiceprzewodniczącego i sekretarza. Następnie, ustępująca ze stanowiska przewodnicząca zarządu osiedla Beata Rycerska, w kilku słowach przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu osiedla, wymieniając pokrótce, jakie zajęcia kulturalne i sportowe oraz sprzęt zostały sfinansowane z funduszu osiedla.

Po sprawozdaniu Beaty Rycerskiej wyłoniono komisję wyborczą i przystąpiono do zgłaszania kandydatów na przewodniczącego zarządu osiedla. W sumie zgłoszono trzy osoby, ale w ostatniej chwili jeden z kandydatów wycofał się. W trakcie przygotowywania kart do głosowania kandydaci na przewodniczących mieli chwilę na zaprezentowanie swoich wizji sprawowania funkcji przewodniczącego zarządu. Uprawnione do głosowania były 2364 osoby, na spotkaniu obecnych było 135 mieszkańców. Ostatecznie głosowanie wygrała Agnieszka Lenard.

Po zakończeniu głosowania na przewodniczącą przystąpiono do procedury zgłaszania kandydatów pozostałych członków zarządu. Ostatecznie na listę trafiło 17 kandydatów. W trakcie przygotowywania kart do głosowania kandydaci na członków zarządu mieli czas by powiedzieć kilka słów o sobie.

W głosowaniu do zarządu wybrano: Beatę Rycerską, Antoninę Płodzik, Agnieszkę Wierzchucką, Urszulę Adamiec, Rafała Wójcika, Bogumiłę Borejszo-Jarmińską, Magdalenę Dembek-Jensen, Jarosława Hirnego-Budki i Ewę Śliwińską.

 

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także