17.09.2019 08:05

Analiza ruchu w Alei Marii Dąbrowskiej i Brzozowej

809
Prezentujemy wyniki pomiarów ruchu w ciągu ulic Brzozowej i al. Marii Dąbrowskiej w Nowej Wsi i Komorowie.

W czerwcu 2019 r. wykonano pomiary ruchu w Alei Marii Dąbrowskiej i Brzozowej. Celem pomiarów było oszacowanie natężeń ruchu pojazdów oraz określenie wielkości ruchu tranzytowego odbywającego się przez Komorów i Nową Wieś wzdłuż ciągu tych ulic.

Z analizy wynika, że średnio na dobę przez centralne skrzyżowanie tej trasy, to znaczy skrzyżowanie ulicy Brzozowej z Komorowską przejeżdża w ciągu doby ponad 5 tys. pojazdów ulicą Brzozową i 4,7 tys. ulicą Komorowską. Większość ruchu stanowią samochody osobowe.

W czasie pomiarów dokonano również szacowania ruchu tranzytowego w godzinach 7-18 – za tranzyt uznawany był przejazd samochodu na trasie od ul. Grodziskiej do skrzyżowania Al. Marii Dąbrowskiej z Al. Starych Lip i Kasztanową w czasie krótszym niż 10 minut. Pojazdy identyfikowane były na podstawie numerów tablic rejestracyjnych.

Według tej metodologii ruch tranzytowy stanowi 36% ruchu pojazdów osobowych i 45% ruchu innych samochodów w kierunku od DW719 do Kasztanowej oraz 28% ruchu pojazdów osobowych i 40% innych samochodów w kierunku od Kasztanowej do DW719.

Poniżej linki do pełnego opracowania wyników pomiarów i prezentacja pomiarów.

Załączniki

Opublikowany przez: Marcin Bójko