20.12.2016 09:30

Drogi rowerowe z dofinansowania UE

1230
Do końca 2018 roku na terenie naszej gminy powstanie ponad 5,8 km nowych tras rowerowych, których wartość budowy wyniesie ponad 4,7 mln zł. Całe przedsięwzięcie będzie dofinansowane w kwocie 3,7 mln zł z Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Najdłuższy odcinek wybudowany będzie w Pęcicach, wzdłuż ul. Pęcickiej, na odcinku od ronda przy ul. Aleja Powstańców Warszawy do istniejącej ścieżki przy ul. Ireny w Komorowie. Będzie miał długość 1786 m. W Michałowicach–Wsi powstaną dwa:  wzdłuż ul. Kasztanowej (986 m) i  ul. Poniatowskiego – na odcinku od granicy gminy do ul. Borowskiego (566 m). W Granicy nowa trasa rowerowa mająca 517 m pobiegnie wzdłuż ul. Pruszkowskiej, od granicy gminy poprzez ul. Rekreacyjną do istniejącej drogi przy ul. Głównej. Kolejną inwestycją na terenie naszej gminy będzie budowa ciągu rowerowego o długości 878 m w Opaczy-Kolonii wzdłuż ul. Środkowej, na odcinku od istniejącej trasyi, poprzez ul. Ryżową do przystanku WKD. Nowa ścieżka zostanie wybudowana wzdłuż ul. Kolejowej, na odcinku od ul. Szkolnej w Michałowicach do ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi. Jej długość wyniesie  872 m. W ramach projektu zostanie także zrefundowany ostatnio oddany do użytku odcinek trasy rowerowej (240 m) wzdłuż ul. Aleja Powstańców Warszawy, od rzeki Raszynki do ronda przy ul. Pęcickiej, wraz z kładką przez rzekę.  

 

koncepcja gminnych  tras rowerowych mapa

 

Gminne trasy rowerowe zastały wpisane w partnerski projekt Grodziska Mazowieckiego, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, Żyrardowa i naszej gminy pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1”.  Wartość tego przedsięwzięcia, który obejmuje wybudowanie nowych lub zmodernizowanie już istniejących tras (łącznie 36 km) wynosi 37,79 mln zł., z czego zostanie dofinansowanych 29,71 mln zł.  

 

Budowa tras rowerowych w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uwzględnionego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020, możliwa jest  dzięki współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy oraz podwarszawskich gmin.  Do realizacji zostało wybranych 13 projektów.  Projekt złożony przez Grodzisk Mazowiecki (lider) oraz miasta i gminy partnerskie (w tym gmina Michałowice) uzyskał 88 pkt, podobnie jak Miasto Józefów i Marki. Lepszy okazał się jedynie projekt złożony przez Gminę Miejską Legionowo (90 pkt). Oprócz Warszawy inwestycje rowerowe obejmą także Piaseczno, Nadarzyn, Błonie, Jaktorów, Piastów, Izabelin, Raszyn i Brwinów. Na tych terenach powstanie  niemal 300 km tras.

 

Jednym z ważnych kryteriów wyboru projektów była spójność połączeń między gminami oraz to jak wpisują się one w już istniejącą sieć. Drugim ważnym wymogiem była możliwość dojechania  trasą  rowerową do przystanku bądź zintegrowanego węzła przesiadkowego transportu publicznego. Wybudowane i zmodernizowane trasy rowerowe mają przyczynić się do szerszego wykorzystywania przez mieszkańców rowerów, które niewątpliwie są bardziej przyjazne dla środowiska niż samochody.

 

Wszystkie trasy wybudowane w ramach ZIT zostaną jednakowo oznakowane, a kolorowe rowery będą wykorzystywane w akcjach zachęcających mieszkańców do używania rowerów zamiast samochodów podczas dojazdów do  pracy czy szkoły.

 

Tegoroczny konkurs był pierwszą możliwością ubiegania się o środki unijne na rozbudowę tras rowerowych w ramach ZIT. Następny nabór już w kwietniu 2017 r.  Liczymy, że  następny projekt, w którym uczestniczyć będzie nasza gmina, uzyska pozytywną ocenę i zakwalifikuje się do unijnego dofinansowania. 

 

 

 

..

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: ZIT, ścieżki rowerowe

Zobacz także