05.10.2017 13:45

Umowa na budowę ścieżek rowerowych podpisana

579
3 października, w Urzędzie Gminy Michałowice odbyło się podpisanie umowy na budowę ścieżek rowerowych w ramach I etapu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym.

Dzięki podpisanej we wtorek umowie na terenie naszej gminy do końca przyszłego roku  powstanie ponad 5,8 km nowych ścieżek rowerowych. Wartość inwestycji, którą zrealizuje firma FAL BRUK,  wyniesie  ponad 4,9 mln zł. 

 

Umowa została podpisana przez Barbarę Falentę, członka zarządu firmy Fal Bruk oraz Krzysztofa Grabkę, wójta gminy Michałowice.

 

Najdłuższy odcinek wybudowany będzie w Pęcicach, wzdłuż ul. Pęcickiej, na odcinku od ronda przy ul. Aleja Powstańców Warszawy do istniejącej ścieżki przy ul. Ireny w Komorowie. Będzie miał długość 1786 m. W Michałowicach–Wsi powstaną dwa: wzdłuż ul. Kasztanowej (986 m) i ul. Poniatowskiego – na odcinku od granicy gminy do ul. Borowskiego (566 m). W Granicy nowa trasa rowerowa mająca 517 m pobiegnie wzdłuż ul. Pruszkowskiej, od granicy gminy poprzez ul. Rekreacyjną do istniejącej ścieżki przy ul. Głównej. Kolejną inwestycją na terenie naszej gminy będzie budowa ciągu rowerowego o długości 878 m w Opaczy-Kolonii wzdłuż ul. Środkowej, na odcinku od istniejącej ścieżki, poprzez ul. Ryżową do przystanku WKD. Nowa ścieżka zostanie wybudowana wzdłuż ul. Kolejowej, na odcinku od ul. Szkolnej w Michałowicach do ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi. Jej długość wyniesie 872 m. W ramach projektu zostanie także zrefundowany ostatnio oddany do użytku odcinek trasy rowerowej (240 m) wzdłuż ul. Aleja Powstańców Warszawy, od rzeki Raszynki do ronda przy ul. Pęcickiej, wraz z kładką przez rzekę. 

 

Realizacja projektu będzie możliwa dzięki programowi: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” („Inwestycja” / „Projekt”) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym, przeznaczonych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Podstawowym założeniem lokalizacji sieci ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu jest stworzenie połączeń komunikacyjnych z sąsiadującymi gminami, które docelowo stworzą spójną sieć powiązań na terenie całego Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, co z kolei wpłynie na spójność terytorialną regionu. Partnerami projektu są: Grodzisk Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków i Żyrardów.

 

Wybudowane i zmodernizowane trasy rowerowe przyczynią się również do szerszego wykorzystania transportu niezmotoryzowanego indywidualnego, zmniejszenia wykorzystania samochodów osobowych, lepszej integracji gałęzi transportu, niższej emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższego zatłoczenia, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak
Podobne tematy: ścieżki rowerowe

Zobacz także