25.11.2021 11:40

Dzień Pracownika Socjalnego 2021

139
21 listopada był świętem pracowników socjalnych – osób, które każdego dnia okazują empatię i wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Z tej okazji Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice spotkała się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dziękując im za troskę o naszych mieszkańców i wspieranie ich każdego dnia.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizują wiele zadań z ogromnym oddaniem i wrażliwością. Są to pracownicy socjalni, asystenci rodziny, opiekunowie w miejscu zamieszkania i Dziennym Domu Seniora, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego (PWD),a także pracownicy administracyjni jednostki, łącznie 37 osób. 

Projekty realizowane przez zespół GOPS-u to:

 • Klub Mam - realizowany w ramach grupowej pracy socjalnej
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - realizowane przez opiekunów
 • Usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania
 • Całodobowe Usługi opieki wytchnieniowej w mieszkaniu wytchnieniowym – (działanie uruchomione w połowie 2021 r.)
 • Teleopieka - próba wdrożenia teleopasek dla seniorów (nowa inicjatywa)
 • Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-wspomagającego (nowa inicjatywa 2021)
 • Prowadzenie  Placówki Wsparcia Dziennego
 • Prowadzenie  Dziennego  Domu Seniora
 • Usługi asystenta rodziny
 • Poradnictwo zawodowe/coaching zawodowy
 • Gminny Programy Profilaktyki Alkoholowej i Narkotykowej
 • Poradnictwo Specjalistyczne i Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
 • Programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy
 •  Grupa rozwojowa Bliżej Siebie (nowa inicjatywa jesień 2021)
 • Akademia Uważnego Rodzica (nowa inicjatywa jesień 2021)
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców
 • Kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży
 • Konsultacje dla nauczycieli w szkołach (nowa inicjatywa jesień 2021)
 • Działania o charakterze akcyjnym i  wydarzenia okolicznościowe np. kartka dla seniora, Mikołajkowa Niespodzianka, zbiórki żywności
 • Monitorowanie potrzeb osób będących w izolacji i kwarantannie (gdy tylko pracownicy otrzymają informację od Sanepidu) .

Spotkania Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy, z pracownikami GOPS-u odbyły się 22 listopada br.  w Urzędzie Gminy Michałowice oraz w Dziennym Domu Seniora.

Ponadto w tym tygodniu, z okazji tego święta, na stronie gminy,  prezentujemy opowieści pracowników socjalnych o ich pracy i przeżyciach z nią związanych, a także wywiad z dyrektorką GOPSu – panią Iwoną Radzimirską.

Zachęcamy do zapoznania się z ich spojrzeniem na pracę:   

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także