19.01.2023 08:35

E-BOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta

505
W ramach innowacyjnego projektu "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w gminie Michałowice" wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny e-BOI (elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta), umożliwiający mieszkańcom zdalny dostęp do usług publicznych.

System e-BOI umożliwia użytkownikowi zalogowanemu na indywidualne konto m.in.: uzyskiwanie spersonalizowanych informacji o zobowiązaniach wodno-kanalizacyjnych oraz wykonanie płatności on-line: opłaty podatkowe: od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek transportowy; opłaty za odpady; opłaty wodno – kanalizacyjne, a także e-rekrutację do szkół i przedszkoli oraz dostęp do e-usług na innych portalach. Ponadto system umożliwia złożenie deklaracji podatkowej na formularzu elektronicznym. 

Nowe wodomierze

W ramach wdrożenia modułu rozliczenia za wodę i kanalizację, w budynkach mieszkalnych mieszkańców do połowy 2023 r. zamontowanych zostanie 2100 nowych wodomierzy radiowych (1/3 budynków mieszkalnych w gminie), które są jednymi z najnowocześniejszych w Europie. Zapewniają one precyzyjny pomiar ultradźwiękowy oraz zdalny odczyt. Dzięki temu mieszańcy nie będą musieli bezpośrednio przekazywać stanu licznika do urzędu, jak również zostaną ograniczone wizyty inkasenta w ich domach. Dzięki systemowi użytkownicy mają pełną kontrolę nad wydatkami związanymi z wodą i ściekami poprzez zdalny dostęp do konta mieszkańca. System spowoduje zmniejszenie kosztów odczytu i pobierania opłat za wodę i ścieki. Koszt eksploatacji tego rodzaju urządzeń jest niższy niż liczników analogowych (koszt ich zakupu i montażu w okresie 3 lat legalizacji wynosi 439,80 zł, podczas gdy analogowych wraz z wymianą ok. 600 zł).

Zaopatrzenie w wodę

Usługi e-BOI w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę obejmują:

  • e-przyłącze – przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie (złożenie wniosku o przyłącze wodno-kanalizacyjne; wydanie decyzji; informowanie o statusie sprawy; możliwość zawarcia umowy zdalnie),
  • e-rozliczenia za usługę dostarczania wody - odczyt oraz gromadzenie danych o zużyciu wody; przetwarzanie zgromadzonych danych oraz generowanie dokumentów rozliczeniowych; dokonywanie płatności; monitorowanie zużycia i generowanie alertów,
  • e-zgłoszenia w zakresie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej - przekazanie zgłoszeń o awariach; informowanie o statusie sprawy.

Rekrutacja do szkół

Usługi e-BOI w zakresie edukacji publicznej:

  • e-rekrutacja do placówek przedszkolnych,
  • e-rekrutacja do szkół podstawowych,
  • e-rekrutacja do gminnego liceum ogólnokształcącego, w tym kalkulator szans edukacyjnych.

System umożliwia złożenie wniosku i stosownych dokumentów w wybranej placówce oświatowej oraz śledzenie przebiegu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej szkoły/przedszkola.

Formularze i płatności

Po zalogowaniu mieszkaniec otrzymuje wgląd w swoje zobowiązania i historie płatności w zakresie:

  • opłat podatkowych: od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek transportowy,
  • opłat za odpady,
  • opłat wodno-kanalizacyjnych.

Obsługa systemu e-BOI dostępna jest z różnych urządzeń elektronicznych: komputer stacjonarny, laptop, telefon, tablet. Systemy operacyjne obsługujące system: Windows, iOS, Linux zarówno w wersjach dla urządzeń stacjonarnych jak i przenośnych (laptopy). E-BOI jest kompatybilny z aktualnymi wersjami popularnych przeglądarek: Chrome, Firefox, Edge, Opera. Dodatkowo istnieje możliwość obsługi systemu w aplikacji mobilnej dostępnej zarówno dla systemu Android jak i iPhone. Ponadto interesariusze mają możliwość wyboru kanałów informacyjnych, wśród których znajdują się: e-mail, SMS, aplikacja.

Wartość projektu opiewa na kwotę 2 353 128,00 brutto. Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 168 200,00 zł.

Pytania i uwagi można kierować:

eBOI: https://www.michalowice.pl/e-urzad.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także