11.02.2021 09:30

Ponad milion złotych na nowe e-usługi w Gminie Michałowice

206
8 lutego br. Małgorzata Pachecka Wójt Gminy Michałowice podpisała umowę na dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Dzięki dotacji w wysokości 1 168 200,00 zł (kwota dofinansowania) w urzędzie gminy w Michałowicach zostaną wprowadzone nowe e-usługi. Zapewnią one mieszkańcom i przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do usług publicznych.

  • W zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę

Bo w naszej gminie jest ponad 5.400 nieruchomości, na których odczyt zużycia wody odbywa się w sposób „na piechotę”, czyli robi to inkasent. Pozyskane środki pozwolą na wymianę wodomierzy na części tych posesji i zdalny odczyt zużytej wody. Będzie można również elektronicznie zgłosić i podpisać umowę na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie. A także elektronicznie zgłosić awarię sieci wod-kan.

  • W zakresie rekrutacji do publicznych placówek oświatowych - przedszkoli, szkół i liceum (w tym kalkulator szans edukacyjnych).

Projekt będzie realizowany do września 2022 r. Został poprzedzony badaniem potrzeb mieszkańców w formie ankiety elektronicznej (wiosna 2020). Zmieniamy się dla Państwa zyskując standardy dostępności cyfrowej Unii Europejskiej.

 

Małgorzata Pachecka 

Wójt Gminy Michałowice

Zobacz także