06.10.2023 09:00

Mamy kolejne dofinansowanie dla Młodzieżowej Rady Gminy!

129
Wczoraj, 5 października, w Urzędzie Gminy Michałowice została podpisana umowa na przekazanie naszej gminie 24 080,60 zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu „Upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz integracja środowisk młodzieżowych w gminie Michałowice poprzez realizację inicjatyw Rady Młodzieżowej”.

Środki te przeznaczone zostaną na:

  • organizację 2-dniowego szkolenia, którego celem jest rozwój kompetencji liderskich Młodzieżowej Rady Gminy oraz umiejętności współpracy, a także rozwój umiejętności planowania i realizacji projektów społecznych;
  • organizacja wizyty studyjnej do Warszawy połączonej ze spotkaniem z delegacjami z co najmniej dwóch doświadczonych warszawskich młodzieżowych rad, których celem będzie wymiana doświadczeń oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie form i sposobów działania;
  • organizacja warsztatów przygotowujących MGR do przeprowadzania spotkań edukacyjnych i prezentacji, mających na celu wzbudzenie zainteresowania sprawami gminy i współdecydowania o tym, co dzieje się w otoczeniu;
  • organizacja Festiwalu Pomysłów – warsztatów dla młodzieżowej rady z prowadzenia debat, praktyczne zajęcia - poprowadzenie ogólnogminnej debaty młodzieżowej;
  • zorganizowane spotkania z przedstawicielami referatów urzędu, które odpowiadają tematycznie pomysłom na projekty zgłoszone przez młodzież podczas Festiwalu Pomysłów;
  • organizację spotkania MGR z uczniami klas licealnych i ich rodzicami, podczas którego, przy wsparciu ekspertów z tego zakresu tematycznego, członkowie młodzieżowej rady przedstawią informacje dotyczące studiów zagranicznych;
  • organizację 2 spotkań MGR z uczniami, podczas których przy wsparciu ekspertów z tej dziedziny, członkowie młodzieżowej rady odpowiedzą na pytania dot. matury międzynarodowej. 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także