14.02.2024 10:55

Pozyskaliśmy kolejne dofinansowania z budżetu woj. mazowieckiego

319
Wraz z nowym rokiem prężnie ruszyliśmy ze składaniem wniosków o pozyskanie funduszy zewnętrznych. I tak, kolejne dofinansowania (z budżetu województwa mazowieckiego) zasilą nasz budżet. Na dziś, już 10 projektów zostało wspartych łączną kwotą w wysokości aż 791 080,05 zł.
  1. Dofinansowanie dla projektu „Dbamy o powietrze dla przyszłych pokoleń” w ramach Programu Mazowsze dla Czystego Powietrza 2024  – kwota dofinansowania 55 631,00 zł.
  2. Dofinansowanie dla projektu „Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem na terenie ROD Michałki” w ramach Programu Mazowsze dla działkowców 2024 – kwota dofinansowania 20 000,00 zł.
  3. Dofinansowanie dla projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii na potrzeby ROD Granica” w ramach Programu Mazowsze dla działkowców 2024 – kwota dofinansowania 19 380,00 zł.
  4. Dofinansowanie dla projektu „Zakup sprzętu multimedialnego do świetlicy w Pęcicach” w ramach Programu Mazowsze dla sołectw 2024 – kwota dofinansowania 8 820,80 zł.
  5. Dofinansowanie dla projektu „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Michałowice - edycja II” w ramach Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024 – kwota dofinansowania 15 605,00 zł.
  6. Dofinansowanie dla projektu „Przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Szkolnej w Michałowicach” w ramach Programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 – kwota dofinansowania 187 913,25 zł.
  7. Dofinansowanie dla projektu „Zagospodarowanie nasadzeń przy ulicy Spacerowej w Michałowicach” w ramach Programu Mazowsze dla klimatu 2024 – kwota dofinansowania 200 000,00 zł.
  8. Dofinansowanie dla projektu „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z modernizacją terenu obr. Granica, gm. Michałowice” w ramach Programu Mazowsze dla sportu 2024 – kwota dofinansowania 226 730,00 zł.
  9. Dofinansowanie dla projektu „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Nowej Wsi” w ramach Programu OSP-edycja 2024 – kwota dofinansowania 37 000,00 zł.
  10. Dofinansowanie dla projektu „Modernizacja strażnicy OSP w Nowej Wsi” w ramach Programu Mazowieckie strażnice OSP – edycja 2024 – kwota dofinansowania 20 000,00 zł.
Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także