14.07.2021 08:25

Gmina z dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego

196
W środę, 30 czerwca, wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, podpisała umowy na dofinansowanie, z budżetu Województwa Mazowieckiego, projektów prowadzonych przez gminę. Na spotkaniu w delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Piasecznie podpisano szereg umów, na łączną kwotę 1 237 111 zł.

Modernizacja zbiornika wodnego w Komorowie Wsi została dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego kwotą 800 000 zł.

Na przeprowadzenie trzech projektów, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”, czyli:

  • rozbudowę monitoringu na terenie ROD w Granicy (9.600 zł),
  • rozbudowę monitoringu na terenie ROD w Komorowie (9.600 zł) i
  • wykonanie przyłącza wody pitnej na terenie ROD Michałki (10.000 zł)

otrzymaliśmy łącznie dofinansowanie w wysokości 29 200 zł.

Dwa projekty, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, czyli: 

  • „Ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Gminie Michałowice” (182.911 zł) i
  • „Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach – wykonanie nasadzeń” (200.000 zł)

otrzymały łącznie dofinansowanie w wysokości 382 911 zł.

Województwo Mazowieckie dofinansowało też OSP Nowa Wieś w ramach dwóch programów: „Mazowieckie strażnice OSP-2021” i „OSP-2021”. Zakup zestawu ratownictwa technicznego (akumulatorowych nożyco – rozpieraczy) dofinansowano kwotą 10 000 zł, a remont dyżurki strażackiej w budynku głównym remizy, kwotą 15 000 zł.

Zobacz także