09.03.2023 12:15

Gmina Michałowice Sportową Seniorską Gminą Roku

226
Gmina Michałowice została wyróżniona przez Stowarzyszenie Manko w konkursie "Senior w Ruchu", w kategorii "Sportowa Seniorska Gmina Roku".

Ogólnopolski konkurs "Senior w ruchu" ma na celu wyróżnienie samorządów i organizacji, które zaangażowane są w działalność na rzecz zwiększenia aktywności seniorów, m.in. poprzez: programy aktywizujące fizycznie seniorów, promowanie działań prozdrowotnych, edukację i profilaktykę prozdrowotną. 

Komisja konkursowa brała pod uwagę realizację programu, w tym m.in.:

  • sposób i skuteczność jego promocji;
  • określenie grupy docelowej;
  • dobór kryteriów kwalifikowania do programu;
  • sposób realizacji programu;
  • źródła finansowania;
  • efektywność wydatkowania środków publicznych,
  • frekwencję.

Gmina Michałowice za działania na rzecz aktywizacji sportowej Seniorów została wyróżniona w kategorii Sportowa Seniorska Gmina Roku.

Więcej: LINK.

grafika prezentująca treść komunikatu

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także