10.11.2022 12:15

Gmina Michałowice w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST 2022

107
Gmina Michałowice zajęła 8. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2022 w kategorii Gmina Wiejska.

Ranking powstał w oparciu o analizę 15 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska.  Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, wśród których znalazły się informacje dot. m.in.: wydatków majątkowych inwestycyjnych per capita, liczby osób pracujących i bezrobotnych na 1000 mieszkańców, liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, odsetka mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków, z sieci kanalizacji komunalnej, czy też usług sieci wodociągowej.

Więcej informacji na stronie. link.

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także