08.09.2023 11:40

Gmina Michałowice wygrała Ranking Finansowy Samorządów 2022 w kategorii gmin wiejskich!

188
Po raz pierwszy gmina Michałowice zajęła 1. miejsce w Rankingu Finansowym Samorządów w kategorii „Gmin Wiejskich”. 7 września br., na gali XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu, Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka odebrała nagrodę laureata.

Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej. Dyskutuje się na niej nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

XXXII Forum Ekonomiczne odbyło się w Karpaczu i trwało trzy dni (5-7 września br.). Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian.” Jak co roku na uczestników czekał bogaty program merytoryczny zawierający ponad 470 wydarzeń. 

Podczas tegorocznego forum Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka odebrała nagrodę dla gminy Michałowice za zajęcie 1 miejsca. w kategorii „Gmin Wiejskich” z rąk Ałły Witwickiej – Dudek, Dyrektor Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

„Nagrodę otrzymuje gmina, która traktuje Strategię zrównoważonego rozwoju jako dokument kluczowy, wyznaczający najistotniejsze kierunki rozwoju w perspektywie na lata 2023-30. Motto rozwoju tej gminy brzmi „Zapewnić jak najlepsze środowisko mieszkańcom oraz warunki funkcjonowania gospodarczego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, racjonalnego planowania i partycypacji społecznej. W swoich działaniach gmina stawia na budowanie partnerstwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.… Gmina laureatka realizuje ambitne projekty w obszarach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego” – powiedziała Ałła Witwicka.

Więcej o forum i rankingu na stronie: LINK.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także