28.11.2023 14:10

Gmina Michałowice zajęła I miejsce w konkursie „Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023”

69
Gmina Michałowice pierwszą gminą w województwie mazowieckim (w kategorii 5 tys. -20 tys. mieszkańców) z najlepszymi praktykami na rzecz poprawy jakości powietrza.

„Celem konkursu organizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego jest docenienie i nagrodzenie wysiłków mazowieckich gmin za osiągnięcia w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza, w tym przede wszystkim wdrażanie i realizowanie zapisów Programu ochrony powietrza i Uchwały antysmogowej, tj. kluczowych, z punktu widzenia poprawy jakości powietrza, aktów prawa miejscowego” [www.mazovia.pl].

Kapituła konkursu doceniła nasze działania na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń, przyznając gminie Michałowice  I miejsce w kategorii „gminy o liczbie mieszkańców wynoszącej: 5 tys. - 20 tys. osób” oraz nagrodę finansową w wysokości 50 000 zł.

 Zostały wyróżnione nasze programy prowadzące do wymiany starych, nieekologicznych źródeł ogrzewania (Lokalny Program Piecowy tzw. Wymień "Kopciucha"), wspierające finansowo mieszkańców, którzy z uwagi na zmianą systemu ogrzewania z wysokoemisyjnego (węglowego) na niskoemisyjny ponoszą zwiększone koszty grzewcze mieszkania (Lokalny Program Osłonowy), jak również pomagające pozyskać mieszkańcom dofinansowanie ze środków zewnętrznych na inwestycje przeciwdziałające zjawisku smogu (program pt.: Wdrażanie działań antysmogowych i punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze" ). 

Cieszy nas, że mieszkańcy korzystają z tych programów. Przykładem jest program "Wymień Kopciucha". Zakładał wymianę 287 pieców na przestrzeni 7 lat. Nam udało się ten wynik osiągnąć w ciągu 5 lat, a więc 2 lata przed założonym terminem.  Najwięcej wymian pieców węglowych dokonano w 2021 r. – aż 95. Kolejna edycja programu rozpocznie się w przyszłym roku.   

 

 

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także