08.03.2019 07:59

Grażyna Grabka została wybrana na sołtys Opaczy-Kolonii

424
W środę, 6 marca, odbyło się zebranie wiejskie w Opaczy-Kolonii, na którym wybrano sołtysa i radę sołecką. Po raz czwarty mieszkańcy powierzyli funkcję sołtysa Grażynie Grabce.

6 marca w świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii odbyło się zebranie wiejskie, którego celem było wyłonienie sołtysa i rady sołeckiej.

Zebraniu przewodniczyła Anna Fabisiak, sekretarz Gminy Michałowice. Po wybraniu wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji, sołtys Grażyna Grabka przedstawiła krótkie podsumowanie kadencji. Następnie przewodnicząca zebrania przeprowadziła procedurę wyłonienia komisji wyborczej.

Po ukonstytuowaniu komisji wyborczej przystąpiono do procedury wyłaniania kandydatów na sołtysa. Jeden z uczestników zebrania, w ognistej mowie zarekomendował  Grażynę Grabkę, co zostało przyjęte przez zgromadzonych ogromnym aplauzem. Grażyna Grabka zgodziła się na kandydowanie, nikt też nie zgłosił kontrkandydata. W tej sytuacji głosowanie przeprowadza się "za" albo "przeciw". Pani Grabka zdobyła wymaganą większość głosów z ogromną rezerwą - w głosowaniu wzięły udział 154 osoby, które oddały 153 ważne głosy w tym aż 147 głosowały za powierzeniem Pani Grabce funkcji sołtysa.

Po wyborach nowego sołtysa przystąpiono do procedury wyłaniania kandydatów do rady sołeckiej. Rada w przypadku Opaczy-Kolonii liczy 4 osoby, zgłoszono 7 kandydatów. Ostatecznie mieszkańcy w głosowaniu wybrali do rady sołeckiej: Agnieszkę Augustynowicz, Monikę Kokorzycką, Joannę Sikorę-Wołkow i  Elżbietę Zawadzką. 

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także