29.09.2023 11:25

Kolejne defibrylatory AED w gminie

95
Gmina Michałowice rozszerzyła liczbę nowoczesnych defibrylatorów – AED. Dwa kolejne urządzenia ulokowane są w przestrzeni publicznej, na budynkach socjalnych w rejonach stref rekreacji nad Zalewem Komorowskim (od strony Komorowa-Wsi) oraz przy zbiorniku wodnym Smug w Nowej Wsi.

Defibrylator – AED to urządzenie zaliczane do grupy sprzętu medycznego, w pełni bezpieczne dla osoby udzielającej pomocy oraz ratowanej. AED to skrót od ang. Automated External Defibrillator czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Użycie AED wchodzi w skład podstawowych procedur udzielania pierwszej pomocy przez osoby nieposiadające wykształcenia i wiedzy medycznej. Dzięki intuicyjnej i łatwej obsłudze, zrozumiałej instrukcji werbalnej oraz piktogramów każda osoba jest w stanie udzielić pomocy, spełniając tym samym funkcje tzw. „pierwszego ratownika”. Ma to kluczowe znaczenie dla zachowania życia, w oczekiwaniu na dojazd powiadomionych wcześniej służb ratowniczych:

  • Pogotowia ratunkowego – 999;
  • Straży pożarnej – 998;
  • Policji – 997.

AED służy do wykonywania defibrylacji podczas nagłego zatrzymania krążenia. Niewydolność pracy serca powoduje przestoje lub wstrzymanie przepływu krwi do mózgu, płuc i innych narządów. Objawy nagłego zatrzymania krążenia mogą obejmować m. in.: kołatanie serca, bezdech, utratę przytomności, które mogą zakończyć się upadkiem oraz odniesieniem dodatkowych obrażeń. W przestrzeni publicznej gminy Michałowice defibrylatory występują we wszystkich szkołach, przedszkolach, pozostają również na wyposażeniu OSP Nowa Wieś oraz Stowarzyszenia RES. Chrońmy je przed wandalizmem i korzystajmy z dostępnych map ich lokalizacji:

  • Ratujzsercem.pl - LINK
  • AED.openstreetmap - LINK.  

Defibrylatory to sprzęt mobilny i często znajduje się w miejscach publicznych, oznaczonych charakterystycznym piktogramem serca i błyskawicy. Nie należy obawiać się korzystania ze sprzętu, jest bardzo bezpieczny.

Urządzenie AED instruuje osobę udzielającą pomocy wizualnie lub głosowo. Wskazuje jakie czynności należy wykonywać i prowadzi ratownika „krok po kroku” przez cały proces zabiegu restytucyjnego. Warto wiedzieć, że pomiędzy elektrodami umieszczonymi na ciele ratowanej osoby przechodzi impuls elektryczny o odpowiedniej energii. Uwolniona przez defibrylator energia powinna przywrócić prawidłową pracę serca. Defibrylator analizuje EKG ratowanej osoby oraz wykrywa, czy dalsza defibrylacja jest konieczna.

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego dot. obsługi AED Philips FRx: LINK.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także