Archiwalny
04.07.2022 13:15

Konsultacje społeczne 2022 w sprawie uchwały krajobrazowej gminy Michałowice

338
W środę, 6 lipca, rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie uchwały krajobrazowej gminy Michałowice. Konsultacje potrwają do 18 sierpnia br. W tym czasie każdy może zgłaszać swoje opinie i sugestie.

Zadaniem uchwały krajobrazowej jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez regulowanie zasad dotyczących sytuowania na terenie gminy Michałowice obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

W pierwszym etapie prac, który rozpoczął się jeszcze w roku ubiegłym, i po wyłożeniu propozycji treści uchwały wpłynęło do urzędu gminy ponad 160 uwag. Teraz prezentujemy Państwu wersję uchwały krajobrazowej zweryfikowaną pod katem zgłoszonych uwag, z prośbą o sugestie i opinie.

Projekt uchwały dostępny będzie w dniach: 6 lipca - 4 sierpnia (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w Sali Obsługi na parterze):

  • od poniedziałku do czwartku w godzinach 900 – 1530,
  • w piątki w godzinach 900 – 1330 
  • oraz na BIP gminy.

Otwarte spotkanie w Urzędzie Gminy Michałowice odbędzie się: 14 lipca, o godz. 16:00, w sali multimedialnej na parterze.

Opinie i sugestie można zgłaszać również za pomocą formularza konsultacyjnego, dostępnego poniżej oraz w urzędzie gminy w sali obsługi.

Zapraszamy do włączenia się w wypracowanie zapisów uchwały. Ostateczny jej kształt będzie zależeć przede wszystkim od Państwa.

grafika prezentująca treść komunikatu

 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także