Archiwalny
03.04.2023 13:59

Nowy program ekologiczny - program "Kompostownik"

1034
3 kwietnia wystartował nowy program dotacyjny na zakup przydomowych kompostowników, na który można uzyskać do 800 zł dofinansowania. Wnioski można składać do 30 czerwca br.

Szanowni Państwo,

odpady organiczne, czyli roślinne resztki z ogrodów i kuchni stanowią około 40% produkowanych przez nas odpadów, a ich ilość, wytwarzana przez mieszkańców gminy Michałowice, co roku wyraźnie się zwiększa. Tymczasem bioodpady, jak żadne inne odpady mogą być użyteczne - wystarczy je kompostować. Odzyskany z bioodpadów ekologiczny humus jest doskonałym nawozem organicznym, który wzbogaca podłoże w składniki odżywcze i poprawia jego strukturę. Może być stosowany do wielu roślin, również uprawianych w domu, a co najważniejsze - bez ryzyka przenawożenia gleby.

Korzyści z kompostowania nie ograniczają się jednak wyłącznie do aspektów ekologicznych, ale mają również twarde podłoże ekonomiczne. Bioodpady są frakcją o najwyższym udziale procentowym w całej masie odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców naszej gminy (39,3% wszystkich odpadów w 2022 r.). Wynika to bezpośrednio z charakterystyki gminy Michałowice, jako gminy wiejskiej z niemal 100% zabudową jednorodzinną i dużym areałem przydomowych ogrodów. Masa odebranych od mieszkańców naszej gminy bioodpadów wyniosła w 2022 roku 4045 ton i wciąż cechuje się tendencją wzrostową. Logiczną konsekwencją tego zjawiska jest najwyższy koszt zagospodarowania bioodpadów, który w 2022 roku wyniósł niemal 2,4 mln złotych i stanowił 36,7% kosztów zagospodarowania całości odpadów komunalnych w gminie Michałowice. Ograniczenie ilości bioodpadów w zasadniczy sposób wpłynie zatem na koszty gospodarowania całym systemem gminnych odpadów komunalnych.

Rozwiązaniem powszechnie uznawanym za najlepsze i najbardziej ekologiczne w kwestii ograniczenia ilości wytwarzanych i oddawanych do zagospodarowania odpadów zielonych jest promocja przetwarzania ich w przydomowych kompostownikach, szczególnie istotna w gminach wiejskich, w których niemal wszystkim budynkom jednorodzinnym towarzyszą ogródki. Promocji właśnie tego rozwiązania ma służyć nowy program „Kompostownik”.

Program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Michałowice, którzy złożą stosowny wniosek, a otrzymane w jego ramach środki będzie można przeznaczyć na zakup jednego lub kilku przydomowych kompostowników.  

Uruchamiając program dotacyjny przeznaczony na zakup przydomowych kompostowników, chcemy zapewnić jak największej liczbie mieszkańców alternatywną metodę gospodarowania bioodpadami oraz upowszechniać ideę kompostowania, jako najbardziej ekologiczny sposób radzenia sobie odpadami zielonymi. A korzyści ekologiczne w bezpośredni sposób przekładają się na korzyści ekonomiczne. Z całego serca zachęcam do kompostowania.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2023 roku.

Szczegóły programu oraz wniosek wraz z załącznikami dostępny na stronie: LINK.

grafika prezentująca treść komunikatu

 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska
Podobne tematy: kompostownik, program, dotacja

Zobacz także