07.03.2014 13:11

Porozumienie ZIT

259
21 lutego, w Arkadach Kubickiego w Warszawie miało miejsce podpisanie Porozumienia międzygminnego w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF). Podpisanie umowy jest historycznym, pierwszym krokiem w kierunku budowy instytucjonalnych ram współpracy gmin wewnątrz aglomeracji warszawskiej.

Gminy zrzeszone w WOF, w tym także gmina Michałowice, w okresie programowania UE 2014-2020 będą objęte instrumentem o nazwie ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).  

W ramach tego gminy będą mogły uzyskać dofinansowanie na realizację projektów, które będą miały zintegrowany charakter oraz będą wpływały na poprawę konkurencyjności i jakości życia w aglomeracji warszawskiej. Na realizację tych przedsięwzięć została przewidziana kwota w wysokości ok. 165 mln euro. W zakresie rozwoju infrastruktury gminy uzyskają możliwość dofinansowania budowy ścieżek rowerowych oraz parkingów park and ride. Ponadto współfinansowane będą  projekty służące rozwojowi gospodarczemu (wsparcie przedsiębiorstw) oraz projekty w zakresie e-usług.

 

Umowę podpisało 38 gmin WOF, w tym m.st. Warszawa, jako ośrodek wiodący, 14 gmin miejskich, 12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiejskich, które przynależą administracyjnie do 10 powiatów (legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, wołomińskiego, grodziskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego-zachodniego i żyrardowskiego). Gminę Michałowice reprezentował wójt, Krzysztof Grabka. 

 

 

Remigiusz Górniak 

 

 

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Porozumienie ZIT

Zobacz także