07.03.2014 14:35

Spotkania robocze w ramach ZIT

184
W związku z możliwością uzyskania dotacji na rozbudowę systemu ścieżek rowerowych w paśmie zachodniego Mazowsza, wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka wyszedł z inicjatywą zorganizowania roboczych spotkań przedstawicieli gmin powiatu pruszkowskiego, grodziskiego oraz warszawskiego-zachodniego, podczas których powstaną wspólne propozycje projektów budowy ścieżek rowerowych mających największe szanse na unijne dofinansowanie.

 

Według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) w ramach instrumentu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnyc (ZIT) możliwe będzie dofinansowanie tych odcinków ścieżek rowerowych, które w pierwszej kolejności rozwiązują problemy komunikacyjne oraz przyczyniają się do redukcji tzw. niskiej emisji. Mniejsze preferencje uzyskają projekty o znaczeniu turystycznym. 

 

Spotkania odbyły się 25 lutego oraz 6 marca w Urzędzie Gminy Michałowice. Podczas nich omówiono propozycje dotyczące przebiegu planowanych ścieżek rowerowych w każdej gminie. Kierując się wytycznymi MIiR, gminy pasma zachodniego Mazowsza skupiły się na wyselekcjonowaniu odcinków ścieżek, które będą stanowiły alternatywę dla ruchu samochodowego oraz będą stanowiły dogodny dojazd do tzw. węzłów (przystanki, miejsca przesiadkowe, parkingi park and ride). Prace nad ostatecznym zakresem sieci ścieżek w każdej gminie będą trwały do końca kwietnia 2014 r. Wypracowane propozycje projektów zostaną zgłoszone do dofinansowania w ramach instrumentu ZIT, jako projekty kluczowe.

 

Remigiusz Górniak 

 

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Porozumienie ZIT

Zobacz także