23.08.2022 08:59

Pozyskane fundusze zewnętrzne w 2022 roku

103
Rokrocznie gmina Michałowice realizuje wiele inwestycji, które w sposób zrównoważony zaspokajają potrzeby mieszkańców, dbając przy tym o dobro środowiska naturalnego. Realizacja planów w dużej mierze jest możliwa dzięki prowadzonej przez gminę skutecznej polityce pozyskiwania funduszy zewnętrznych, które przy obecnie trudnych ekonomicznie czasach, stanowią duże wsparcie i znaczne przyspieszenie inwestycyjne.
 • W tym roku pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości 23 374 568,26 zł, w tym pożyczki w kwocie 4 555 771,00 zł.
 • Zachęcamy do zapoznania się z projektami, na które pozyskaliśmy fundusze zewnętrzne. Ich szczegółowy opis wraz ze źródłem finansowania znajduje się pod linkiem - link

Wykaz projektów:

1. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Michałowice

 • Wartość projektu: 4 997 548,78 zł
 • Dofinansowanie: 4 747 671,34 zł

2. Rozbudowa energoefektywnego przedszkola w Regułach

 • Wartość projektu: ponad 20 000 000,00 zł
 • Dofinansowanie: łącznie 4 616 250,00 zł, w tym z dotacji: 1 846 500,00 zł; pożyczka: 2 769 750,00 zł

3. Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie

 • Wartość projektu : 11 500 000,00 zł
 • Dofinansowanie: 2 000 000,00 zł

4. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach

 • Wartość projektu: 4 080 796,10 zł
 • Dofinansowanie: 3 057 800,00 zł

5. Zakup dwóch elektrycznych autobusów

 • Wartość projektu: 4 084 828,00 zł
 • Dofinansowanie: łączna kwota 4 084 828, 00 zł, w tym dotacja: 2 398 807,00 zł;  pożyczka: 1 686 021,00 zł.

6. Remont  zabytkowego cmentarza z okresu I wojny światowej w Pęcicach

 • Wartość projektu: 142 944,93 zł
 • Dofinansowanie: 70 000,00 zł

7. Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, sołectwie Michałowice i Michałowicach Osiedlu

 • Wartość projektu: 3 869 580, 00 zł.
 • Dofinansowanie: 981 190,32 zł

8. Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w Gminie Michałowice

 • Wartość projektu: 207 744,61 zł
 • Dofinansowanie: 103 872,00 zł

9. Nauczmy się kochać naszą przyrodę - utworzenie ścieżki edukacyjnej w parku w Regułach i piknik edukacji ekologicznej

 • Wartość projektu: 85 300,00 zł
 • Dofinansowanie: 63 975,00 zł

10. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku w Regułach

 • Wartość projektu: 65 923,20 zł
 • Dofinansowanie: 49 442,40 zł

11. Przebudowa skateparku w Michałowicach

 • Wartość projektu: 1 102 964,64 zł
 • Dofinansowanie: 293 276,00 zł

12. Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w Gminie Michałowice

 • Wartość projektu: 95 946,33 zł
 • Dofinansowanie: 47 972,00 zł

13. Kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD "Komorów" 

 • Wartość projektu: 49 820,00 zł
 • Dofinansowanie: 19 928,00 zł

14. Kompleksowa modernizacja ROD "Michałki" przy bramie wjazdowej 

 • Wartość projektu: 48 928,00 zł
 • Dofinansowanie: 19 571,20 zł

15. Ładowarka do aut elektrycznych 

 • Wartość inwestycji : 50 000,00 zł
 • Dofinansowanie: 50 000,00 zł

16. Rozbudowa monitoringu na terenie ROD "Granica" 

 • Wartość całkowita projektu: 50 000,00 zł
 • Dofinansowanie: 20 000,00 zł

17. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Nowej Wsi 

 • Wartość projektu: 28 225,00 zł
 • Dofinansowanie: 14 112,00 zł

18. Remont remizy OSP w Nowej Wsi

 • Wartość projektu: 30 000,00 zł
 • Dofinansowanie: 30 000,00 zł

19. Akademia Młodych Liderów Gminy Michałowice 

 • Wartość projektu: 27 634,00 zł
 • Dofinansowanie: 24 504,00 zł

20. Cyfrowa Gmina- rozwój cyfrowy JST

 • Wartość projektu: 100 000,00 zł
 • Dofinansowanie: 100 000,00 zł

21. Cyfrowa Gmina - granty PPGR 

 • Wartość projektu: 48 300,00 zł
 • Dofinasowanie: 48 300,00 zł 

23. Sportowa Polska 

 • Wartość projektu: 8 855 089,48 zł
 • Dofinansowanie: 2 876 800,00 zł

24. Weź głęboki oddech - oddychaj czystym powietrzem

 • Wartość projektu: 172 500,00 zł
 • Dofinansowanie: 54 975,00 zł

 

grafika prezentujaca fundusze  

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: fundusze