24.02.2015 12:45

Spotkania z policją na temat bezpieczeństwa

502
W czwartek, 19 lutego, w świetlicy w Nowej Wsi oraz w poniedziałek, 23 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach odbyły się spotkania mieszkańców z przedstawicielami policji nt. bezpieczeństwa.

Spotkania zostały zorganizowane przez sołtysów i rady sołeckie oraz radnych z tych miejscowości. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Komisariatu Policji w Michałowicach (komendant Piotr Ziembiński, Dariusz Michalski, dzielnicowy w Nowej Wsi i Tomasz Piątek, dzielnicowy w Regułach) oraz Komendy Powiatowej Policji.

 

Spotkanie w Nowej Wsi prowadziła Elżbieta Biczyk, radna i jednocześnie przewodnicząca Rady Gminy Michałowice. Wzięli w nim także udział radny, Paweł Kordys i sołtys Nowej Wsi, Marian Bośka. W Regułach zebraniu przewodził Eugeniusz Strzelecki – sołtys Reguł i radny Gminy Michałowice. Uczestniczył w nim  wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.  

 

Jednym z poruszanych tematów było zagrożenie kradzieżami. Pomimo licznych apeli, wielu informacji w mediach wciąż skuteczna jest metoda na tzw. wnuczka. Starsi ludzie dosyć często w rozmowie telefonicznej opowiadają o swojej rodzinie, dostarczając informacji przestępcom. Rekord na tę metodę wynosi 400 tys. zł, a w Pruszkowie 35 tys. zł. Przestępcy podszywają się pod wnuczka, ale też pod hydraulika, tajnego agenta, policjanta, inkasenta, urzędnika.

 

Piotr Ziembiński, zaznaczył także, dużym problemem  są drobne kradzieże (wielu mieszkańców zgłasza na przykład kradzieże rowerów) oraz włamania, podczas których złodzieje nie forsują drzwi, ale wyważają okna albo drzwi tarasowe – co robią z dużą łatwością. Skuteczne są rozsuwane kraty, niestety nieestetyczne. Najlepszy jednak jest czujny sąsiad. Jeśli zauważymy coś niepokojącego, kręcących się ludzi, nieznane nam samochody, wtedy warto zatelefonować na policję, najlepiej do policjanta dzielnicowego – zachęcał komendant podkom. P. Ziembiński. Powiedział, że każde zgłoszenie jest sprawdzane. A jednocześnie dla policji są to ważne sygnały informujące o tym, które miejsca są zagrożone i gdzie powinny być patrole.

 

Nie mogło zabraknąć także tematów związanych z bezpieczeństwem drogowym. Przez obydwie miejscowości przebiegają drogi powiatowe, którymi odbywa się ruch tranzytowy, a samochody poruszają się z nadmierna prędkością.

Mieszkańcy Nowej Wsi wysłali do Starostwa Powiatowego pismo, aby zająć się problemem na ulicy Głównej. Obecny na spotkaniu aspirant Robert Cichecki, asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, powiedział, że przekaże informacje swojemu naczelnikowi i policja drogowa zajmie się problemem ruchu tranzytowego ulicą Główną, jak również karaniem kierowców, za rozwijanie nadmiernych prędkości na terenie obszaru zabudowanego.

Podobna sytuacja jest w Regułach, na ulicach: Aleja Powstańców Warszawy i  Regulskiej. Jednak, jak stwierdził zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Powiatu Pruszkowskiego, asp. szt. Sławomir Scibisz (obecny podczas spotkania w Regułach) sytuacja o tyle została rozwiązana, że tiry korzystają teraz z Południowej Obwodnicy Warszawy, chyba że mają dojechać w okolice Reguł, a wtedy mają na to pozwolenie. W Regułach dyskutowano także o przejściu dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie, przy ul. Ogrodowej. Sprawę w tym przypadku komplikuje fakt, że Aleje Jerozolimskie są drogą krajową.

 

Lista poruszonych na zebraniach tematów było wiele. Mówiono np. o jeżdżących po zmroku nieoświetlonych rowerach, o bezpieczeństwie ekologicznym. Zwrócono uwagę, iż na terenie niezabudowanym pieszych obowiązują światła odblaskowe. Przedstawiciele policji zaapelowali także by mieszkańcy zadbali o to, żeby każda posesja miała numer – umieszczony w oświetlonym miejscu, najlepiej na płocie. Ułatwia to dojazd służbom ratunkowym, ratującym życie i zdrowie. Szczególnie jest to ważne tam, gdzie posesje są ponumerowane niechronologicznie. Przypomniał, iż brak numeru na posesji jest wykroczeniem karanym mandatem od 20 do 500 zł.

 

Na zakończenie spotkań policjanci podali numery telefonów do kontaktu:

 

Nowa Wieś - bezpośredni numer telefonu do dzielnicowego Dariusza Michalskiego – 600 997 471

Reguły –  bezpośredni numer telefonu do dzielnicowego Tomasza Piątka - 600-997-469

 

Całodobowe telefony na posterunek policji w Regułach: (22) 723 41 70; (22) 60 46 500.

Jak również telefony ogólnopolskie: 997 i 112 

 

 

Beata Izebska-Zybała,Stanisław Szałapak

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Nowa Wieś, Reguły

Zobacz także