05.04.2024 12:50

Tak zmienia się gmina Michałowice - podsumowanie inwestycji 2019-2023

309
Rozwój gminy nie byłby możliwy bez inwestycji, które kształtują jej wygląd, charakter i kierunek rozwoju. W gminie Michałowice prowadzone są one tak, by sprzyjały zrównoważonemu rozwojowi, poprawie jakości życia mieszkańców oraz ochronie środowiska naturalnego. Wszystkie te działania przedstawiamy w katalogu, który stanowi podsumowanie inwestycji w latach 2019-2023. Zachęcamy Państwa do lektury.

Wydatki inwestycyjne 2019-2023 w liczbach

Wydatki inwestycyjne w tych latach wyniosły 267,8 mln zł, co stanowiło 28,2% wszystkich wydatków gminy, z czego największy udział przypadł na inwestycje drogowe (drogi, odwodnienia, parkingi, oświetlenie) - to aż 39,3% (105,1 mln zł ). Rekordowo uplasowała się także wysokość środków przeznaczona na oświatę - 67,7 mln zł, czyli ponad 25% całości wydatków poniesionych na inwestycje.

Pozostałe wydatki inwestycyjne wyniosły:

  • miejsca spotkań mieszkańców - 29,3 mln zł,
  • wodociągi i kanalizacja - 26,3 mln zł,
  • sport i rekreacja - 16,9 mln zł,
  • zieleń i zagospodarowanie terenów - 8,2 mln zł,
  • zdrowie i pomoc społeczna - 4,9 mln zł,
  • nieruchomości gminne - 5,8 mln zł,
  • oraz pozostałe wydatki - 3,5 mln zł.

W poniższym katalogu znajdą Państwo informacje o konkretnych przedsięwzięciach, skatalogowane w przejrzysty sposób, tak, by stanowiły dla Państwa interesującą lekturę. Zachęcamy do czytelniczej podróży opowiadającej o tym, jak zmieniła się nasza gmina na przełomie ostatnich 5 lat.

grafika prezentująca treść komunikatu

 

 

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także