03.04.2019 18:40

Umowa z SARP podpisana!

318
25 marca w Urzędzie Gminy Michałowice podpisana została umowa z SARP na przygotowanie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie terenu w Regułach.

Teren obok Urzędu Gminy formalnie oznaczony jako trzy działki 628/4, 628/12 i 628/6 został bezpłatnie przekazany Gminie Michałowice przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR) w listopadzie 2015 roku. W akcie notarialnym zapisano, że teren zostanie przeznaczony na budowę przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum oraz obiektów kulturalnych i ochrony zdrowia. Działka ma prawie 3 hektary. Ponieważ mają powstać tam obiekty użyteczności publicznej warto dobrze zaprojektować ten teren. Dlatego władze gminy zdecydowały się na przygotowanie konkursu, w wyniku którego zostanie wyłoniona najlepsza pracownia architektoniczna zdolna podołać takiemu zadaniu. Aby zapewnić wysoki poziom merytoryczny konkursu gmina zwróciła się do Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) o pomoc w organizacji tego wydarzenia.

Szczegółowe wytyczne dotyczące konkursu są obecnie przygotowywane i będą gotowe 10 kwietnia. Jednym z budynków, którego koncepcję na pewno zobaczymy w przedstawionych projektach będzie siedmiooddziałowe przedszkole. Zgodnie z aktem notarialnym w Regułach powinna powstać także szkoła, otwartym pozostaje pytanie czy znajdzie się miejsce na dom kultury i zapewnienie ochrony zdrowia. We wrześniu zostaną przedstawione koncepcje, a  mieszkańcy będą mogli zapoznać się z nimi w czasie publicznej prezentacji.

Czy 7 oddziałowe przedszkole jest potrzebne? Oszacowanie rozmiaru przedszkola wynika z podsumowania miejsc przedszkolnych w gminie i porównania z prognozami demograficznymi GUS, według których do 2030 roku liczba urodzeń w gminie Michałowice będzie nieznacznie rosnąć w tempie około 1-2 % rocznie. To oznacza, że do 2030 roku liczba dzieci w wieku przedszkolnym nie przekroczy 800. Nie będzie wiec potrzeby istotnego zwiększenia liczby oddziałów przedszkolnych, natomiast z pewnością niezbędne jest zmniejszenie liczby dzieci w przeładowanym przedszkolu w Michałowicach i skrócenie odległości jaką mają do pokonania rodzice dowożący dzieci. Władze gminy biorąc powyższe pod uwagę zadecydowały, że należy zbudować dwa przedszkola o łącznej pojemności 14 oddziałów, które rozładują tłok w michałowickim przedszkolu. Pierwsze w Regułach, a następnie w Michałowicach, na miejscu starego budynku. Dzięki temu ogólna liczba miejsc zwiększy się o 100, czyli do 30 oddziałów. Jednocześnie rodzice dowożący dzieci z regionu Reguł, Pęcic, Sokołowa, Nowej Wsi i Komorowa do Michałowic (w sumie około sześćdziesięciorga dzieci) będą mieli znacznie krótszy dystans do pokonania.

O tym czym są konkursy architektoniczne i dlaczego warto je organizować można doczytać na stronie internetowej SARP: sarp.warszawa.pl/konkursy/dlaczego-warto-zorganizowac-konkurs/

Poniżej zamieszczamy wideozapis uroczystości podpisania umowy, oraz linki do dwóch dokumentów PDF, jeden z nich to prezentacja pokazywana przez wójt gminy Michałowice, drugi to akt notarialny przekazania gminie gruntu ANR.

 

 

Akt notarialny

Akt_notarialny.pdf

Prezentacja

Gmina Michałowice-SARP.pdf
Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także