05.04.2024 11:25

Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie największej inwestycji w zieleń w gminie Michałowice

841
3 kwietnia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyło się podpisanie umowy na zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.

Uroczystego podpisania umowy dokonali: wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka, skarbnik gminy, Anna Jankowska oraz ze strony wykonawcy - prezes zarządu firmy SORTED Sp. z o.o., Paweł Kozłowski. W uroczystości wzięli udział: architekt krajobrazu z firmy projektowej LS-Project, radni - Jarosław Hirny-Budka oraz Maciej Polarczyk, a także mieszkańcy i pracownicy urzędu.

Podczas spotkania wszyscy uczestnicy mieli okazję ponownie zapoznać się z założeniami projektu, które przypomniał Maciej Sikorski z firmy LS-Project.

O inwestycji

Ogólnymi założeniami projektu są: zachowanie naturalnego charakteru obiektu; podkreślenie indywidualności i niepowtarzalności terenu; nadanie funkcji poszczególnym częściom terenu; projektowanie z poszanowaniem istniejącej fauny i flory; zastosowanie naturalnych materiałów. ubogacenie istniejącej flory o nasadzenia gatunków rodzimych zgodnych z siedliskiem.

Projekt zakłada usytuowanie naturalistycznej małej architektury, m.in.: drewnianych ławek; drewnianych koszy na śmieci; altan wiklinowych z ławkami; a także drewnianych instalacji dla dzieci (m.in. liczydło, bębny, itd.) oraz wiklinowych imitujących wizerunki zwierząt. tunelu wiklinowego; stołów piknikowych; Dodatkowo teren wzbogacą nowe gatunki  drzew (114 szt., w tym m.in.: klon pospolity, brzoza omszona, wierzba biała, topola czarna), krzewów (m.in.: Zagospodarowanie terenu przy akwenach w Michałowicach PLANOWANE INWESTYCJE Michałowice | styczeń/marzec 2024 | 11 bez czarny, kalina koralowa, dereń świdwa) i  zieleni niskiej, w  tym nowa łąka kwietna z  dosadzonymi 40 gatunkami rodzimych bylin (m.in.: jaskier, rutewka, kozłek, tojeść, wilczomlecz, pełnik, komonica, groszek) oraz trawnik z 7 gatunkami rodzimych traw oraz ponad 20 gatunkami wieloletnich kwiatów (m.in.: goździk, szałwia, krwawnik, stokrotka, babka, przytulia).

Na terenie opracowania zostaną zamontowane także budki lęgowe dla ptaków i nietoperzy oraz hotele dla owadów.

Oświetlenie będzie niskie i kierunkowe, wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, a nawierzchnie o charakterze naturalistycznym, tj. mineralne z obramowaniem z ciętego otoczaka oraz drewniane.

Ponadto projekt nie przewiduje ingerencji w linię brzegową ani żadnych innych prac związanych z istniejącym zbiornikiem.

Modernizacja tego terenu wyniesie 7 327 530,00 zł, będzie ją realizować firma SORTED sp. z o.o. z Piaseczna.

Nowego wyglądu tego miejsca możemy się spodziewać w 2026 r.

 

Załączniki

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także