18.12.2011 00:00

Wigilia w Opaczy Kolonii

4
Wigilijne spotkanie w Opaczy Kolonii odbyło się w świetlicy 17 grudnia.

Zebranych przywitała sołtys Grażyna Grabka, po czym oddała głos wójtowi gminy Michałowice Krzysztofowi Grabce.

- Nasze wigilijne spotkania stają się wyjątkową tradycją – powiedział wójt. – Tutaj, do świetlicy, przychodzi nas coraz więcej. Stajemy się coraz lepiej zintegrowaną społecznością. Świetlica została wybudowana niedawno, ale jeszcze trochę i zabraknie tu miejsca. Niech te święta – szczególne dni – będą pełne miłości oraz rodzinnego ciepła. Nowy rok natomiast niech przyniesie same radości.

Tradycją spotkań wigilijnych w Opaczy Kolonii jest przygotowywane potraw przez mieszkańców. Jest to rzeczywiście kulinarny popis umiejętności. Część mieszkańców mieszka tu od pokoleń, a część przybyła z różnych stron. Znalazło to swój wyraz w różnorodnych potrawach, jakie pojawiły się na wigilijnym stole.

Za organizację opłatkowej uroczystości wójt podziękował Radzie Sołeckiej oraz paniom z Koła nr 10 Emerytów, Rencistów i Inwalidów, które ma siedzibę w świetlicy.

Życzenia złożył proboszcz parafii Michałowice-Opacz ks. Marek Małkiewicz: - Kiedy narodził się Jezus, jasność ogarnęła pasterzy. Niech ta jasność nas również oświetli. Kiedy Bóg wkracza do nas, bądźmy jednością. Żyjmy w braterstwie. Niech nikt nie czuje się odrzucony.

Od swoich koleżanek, w imieniu rady sołeckiej, koła seniorów oraz wszystkich mieszkańców Opaczy Kolonii sołtys Opaczy Grażyna Grabka otrzymała przepiękny kosz ze świątecznymi kwiatami – w podziękowaniu za pracę społeczną, za ogromne zaangażowanie i bezinteresowność.

Podsumowaniem części oficjalnej było przełamanie się opłatkiem.

Chóry „Korale” i „Koraliki”, pod batutą Renaty Włodarek, wykonały najpopularniejsze kolędy. Zaczęły od średniowiecznej „Adeste fideles” (łac. przybądźcie wierni), a zakończyły zaśpiewanymi gwarą beskidzkimi piosenkami góralskimi. Utwory związane z Beskidami chórzyści zadedykowali obecnemu na uroczystości ks. prałatowi Leonowi Firlejowi, który pochodzi z tamtych stron.

„Korale” i „Koraliki” kolędowały wspólnie z uczestnikami opłatkowej uroczystości, do czego zachęcała Renata Włodarek, a ułatwiały to rozłożone na stołach śpiewniki z kolędami.

W spotkaniu wzięli również udział radni: Anna Kamińska, Elżbieta Zawadzka i Eugeniusz Hanc, a z urzędu gminy: sekretarz gminy Zofia Idzikiewicz, skarbnik Anna Jankowska oraz Roman Żuchowski – kierownik Referatu Kultury i Spraw Społecznych.

Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: wigilia

Zobacz także