30.03.2023 08:45

Współpraca naukowo-badawcza i edukacyjna między gminą Michałowice a Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW

87
Gmina Michałowice wraz z gminą Łomianki podpisały umowę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w ramach której podejmiemy współpracę z Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym.

Umowa zakłada wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze, technologiczne i edukacyjne, w tym organizowanie szkoleń i konferencji, także dla dzieci i młodzieży z gminy. Współpraca obejmuje również kwestie finansowania i upowszechniania wiedzy na temat prowadzonych w MCB innowacyjnych badań i nowych technologii oraz znajdowania dla nich zastosowań w gospodarce.   

Porozumienie to da również możliwość stworzenia Akademii Talentów dla dzieci z gminy Michałowice.

grafika prezentująca treść komunikatu

Na zdjęciu: ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, zastępca wójta gminy Michałowice, Anna Fabisiak, ks. dr inż. Marek Muzyk

Zdjęcie ze strony: uksw.edu.pl .

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także