10.04.2015 23:30

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej Opaczy-Kolonii

489
9 kwietnia 2015 r., w świetlicy w Opaczy-Kolonii wybrano sołtysa – Grażynę Grabkę i radę sołecką: Agnieszkę Augustynowicz, Monikę Kokorzycką, Annę Woźniczko i Elżbietę Zawadzką.

Uprawnionych do głosowania było 1243 osoby, a w zebraniu wzięło udział 141 osób (wg listy z podpisami) – świetlica przepełniła się. Jeszcze nigdy na sołeckie wybory nie przyszło tylu mieszkańców Opaczy-Kolonii.

 

– Jestem wdzięczny za tak liczną obecność. To jest ogromne zobowiązanie wobec nas – powiedział wójt gminy Michałowice, a wcześniej – przed Grażyną Grabką – sołtys Opaczy-Kolonii.

 

Na sołtysa mieszkańcy zgłosili tylko jedną kandydaturę – Grażynę Grabkę, którą poparli niemal wszyscy uczestnicy zebrania. Do rady sołeckiej zostały zgłoszone 4 kandydatury – czyli dokładnie tyle, ile wynosi rada sołecka. Agnieszka Augustynowicz, Monika Kokorzycka, Anna Woźniczko,  Elżbieta Zawadzka zostały członkiniami rady. 

 

Wysoka frekwencja, liczba zgłoszonych kandydatur oraz wyniki wyborów są najbardziej wiarygodną oceną działaczy społecznych wybranych przez mieszkańców Opaczy-Kolonii.

 

Zgodnie ze statutem sołectwa na przewodniczącego zebrania wójt wyznaczył Zofię Idzikiewicz – sekretarza gminy, równocześnie mieszkańca Opaczy-Kolonii. Przez mieszkańców Opaczy-Kolonii wiceprzewodniczącym zebrania został wybrany Jacek Woźniczko, a sekretarzem Irena Bolek.

 

W sprawozdaniu z działalności podczas czteroletniej kadencji sołtys Grażyna Grabka mówiła o organizowaniu imprez cyklicznych: spotkań wigilijnych, wielkanocnych, balach mikołajkowych dla dzieci, spotkań z okazji Dnia Kobiet, pikników rodzinnych z okazji Dnia Dziecka. Organizowano występy artystów dla dorosłych, przyjeżdżał teatrzyk dla dzieci; organizowane były wycieczki. Na szczególną uwagę zasługuje działalność chórów „Czerwone Korale” i „Czerwone Koraliki” – prowadzonych przez Renatę Włodarek. G. Grabka służyła pomocą oraz informacją w codziennych sprawach. Sołtys podziękowała za pomoc w działalności, szczególnie: radnej Annie Kamińskiej i byłej radnej Elżbiecie Zawadzkiej, Dorocie i Zbigniewowi Białeckim, państwu Kamińskim, Annie Taras – przewodniczącej Koła nr 11 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Opaczy Kolonii i niewymienionym wszystkim osobom, które działały na rzecz sołectwa.

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: Opacz-Kolonia, wybory, zebranie

Zobacz także