26.09.2023 08:20

Zebranie Mieszkańców – Pęcice

107
Sołectwo Pęcice zamknęło tegoroczny cykl zebrań mieszkańców z lokalnym samorządem. Zebrań, które były okazją do przedstawienia tego, co udało się zrealizować w minionym roku, jak również zaplanować fundusz sołecki i zgłosić propozycje do budżetu gminy na rok 2024.

Podobnie jak to miało miejsce rok temu, poniedziałkowe zebranie odbyło się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. Co oczywiście było związane z trwającą budową nowej świetlicy wiejskiej, przy ul. Zaułek 7.

Nowopowstająca świetlica była zresztą jednym z głównych tematów inwestycyjnych, które były poruszane podczas zebrania. Jej budowa jest już na finiszu, a trwające odbiory pozwalają planować termin przekazania jej mieszkańcom, który według informacji przekazanych przez wójt gminy, Małgorzatę Pachecką i kierownika referatu inwestycji i remontów, Iwonę Popowicz może nastąpić w połowie października.

Oczywiście budynek o powierzchni blisko 250 m² będzie wymagał odpowiedniego doposażenia, dlatego też już w ubiegłorocznym funduszu sołeckim mieszkańcy zaplanowali pewne środki, które pozwolą na zakup niezbędnych rzeczy. 

W okresie od 12.09.2023 do 25.09.2024 roku ze względu na budowę świetlicy wszelkie działania były wstrzymane, ale jeszcze w tym roku sołtys Waldemar Widlicki wraz z radą sołecką w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023 planują zorganizować piknik rodzinny z okazji otwarcia świetlicy i rozpocząć cykl zajęć i warsztatów aktywizujących mieszkańców. 

Natomiast podjęta przez mieszkańców uchwała o przyjęciu wniosku o podział funduszu sołeckiego na rok 2024, który wyniesie 63 587,26 zł, w niemal równej mierze zostanie przeznaczony na organizację imprez, spotkań i wydarzeń 20 000,00 zł, warsztaty i zajęcia 23 587,26 zł oraz doposażenie świetlicy 20 000,00 zł.

Zebranie 25 września było również okazją do spotkania z dzielnicowym st. sierż. Mirosławem Kotowskim, który przyjął od mieszkańców zgłoszenia m.in. w sprawie utrudnień i komplikacji związanych z działającym przy ul. Konwaliowej hostelu i dodatkowych kontroli patrolu ruchu drogowego u zbiegu ul. Pęcickiej i Konwaliowej.

Skrzyżowanie ul. Pęcickiej i Konwaliowej było też jedną z pierwszych lokalizacji zgłoszonych jako propozycje inwestycji do budżetu gminy na rok 2024. A dokładniej chodziło o zainstalowanie monitoringu u zbiegu w/w ulic. Innym miejscem, w którym mieszkańcy Pęcic chcieliby zainstalować monitoring jest świetlica i teren przylegający do niej.

Wśród pozostałych propozycji do budżetu gminy na rok 2024 znalazło się: remont figurki i wykonanie nasadzeń w jej okolicy, budowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Stawowej, budowa boiska przy świetlicy, remont nawierzchni na ul. Konwaliowej, remont studni chłonnej na ul. Konwaliowej, odwodnienie ul. Parkowej, budowa ścieżki rowerowej w ul. Parkowej i Sokołowskiej.

Ostatnim punktem poniedziałkowego zebrania, w którym uczestniczyli również: przewodnicząca rady gminy, Beata Rycerska, radny, Edward Kozłowski i kierownik referatu gospodarki komunalnej, Andrzej Łuszczyński, był punkt związany ze sprawami wniesionymi. Pośród nich znalazła się prośba o interwencję mającą na celu ograniczenie zanieczyszczenia światłem, które dociera do mieszkańców ze zlokalizowanych pomiędzy ul. Piachy, Sokołowska i Wąska magazynów. Ponadto mieszkańcy zgłosili również potrzebę interwencji w sprawie właścicieli wyprowadzających psy i spacerujących po działkach prywatnych przylegających do rzeki Raszynki.  

Na koniec zebrania, wójt gminy, Małgorzata Pachecka poinformowała mieszkańców Pęcic o planie budowy oświetlenia ulicznego na ul. Parkowej od ronda do ul Wąskiej oraz doświetlenia przejścia dla pieszych przy kościele, a także poprawy bezpieczeństwa na skwerze przy kościele.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także