08.09.2017 13:45

ZEBRANIE MIESZKAŃÓW PĘCICE MAŁE

209
7 września, w Pęcicach Małych odbyło się, pierwsze w tym roku w naszej gminie zebranie mieszkańców. Zwołał je Zdzisław Krupa, sołtys. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, a także radni.

Celem zebrania było rozdysponowanie środków sołectwa na rok 2018. Fundusz sołectwa Pęcice Małe na kolejny rok wynosi 43 280,69 zł. W zebraniu uczestniczyło blisko czterdzieści osób. Niemniej jednak mieszkańców, uprawnionych do głosowania było 24. Mieszkańcy zdecydowali, aby znaczącą  część tej kwoty, czyli 13 080, 69 złotych przeznaczyć na zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 

- 6 700 zł mieszkańcy zdecydowali, aby pokryć koszt organizacji zajęć sportowych i gimnastycznych dla dorosłych, dzieci, seniorów i młodzieży. Warto dodać, że tego typu zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem i jest duże zainteresowanie szczególnie wśród dorosłych i starszych mieszkańców. Zdzisław Krupa, sołtys, zapewnił, że wszystkie zajęcia na których była wysoka frekwencja będą kontynuowane.

 

- 14 000 zł zostało przeznaczone na wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast 5 000 zł – na zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową. Warto dodać, że siłownia plenerowa znajduje się na terenie działki przy świetlicy. Od kilku lat mieszkańcy przeznaczają część funduszu sołeckiego na doposażanie jej w nowe sprzęty. Dla wielu osób miejsce to jest celem spaceru i rutynowej, codziennej gimnastyki. I dwie ostatnie pozycje: 2 500 zł zostało przeznaczone na zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży (owoce i słodycze) oraz 2 000 zł – prowadzenie strony internetowej Pęcic Małych.

 

Propozycja rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 rok, która została zaproponowana przez sołtysa Zdzisława Krupę, była oczywiście wcześniej konsultowana z radą sołecką. Spośród głosujących 24 mieszkańców, propozycję rozdysponowania funduszu poparło 20 mieszkańców, dwie osoby wstrzymały się od głosu, jedna zagłosowała przeciw.    

 

Wcześniej Zdzisław Krupa przedstawił sprawozdanie z prac sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok. Powiedział, że w tym czasie spotkał się z członkami rady siedmiokrotnie, podczas spotkań były omawiane bieżące sprawy sołectwa. Wspomniał, że odbyło się sprzątanie miejscowości, trzy razy odbyły się teatrzyki dla dzieci, koncert dla dorosłych, odbył się festyn z okazji dnia dziecka, spotkanie wigilijne, a także zostało wykonane oświetlenie boiska. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia gimnastyczne, w tym pilates, które będą kontynuowane.  

 

Ważnym punktem zebrania były wnioski mieszkańców do budżetu gminy na rok 2018. Mieszkańcy zgłosili między innymi: remont fragmentu ulicy Leśnej, remont ulicy Kamień Polny, zagospodarowanie terenu za świetlicą, zainstalowanie świateł spowalniających ruch drogowy na ulicy Komorowskiej (systemu dyscyplinującego kierowcę), a także podnoszone były głosy, aby w miejscowości została stworzona strefa zamieszkania. Podczas zebrania przez długi czas rozmawiano o zwiększeniu bezpieczeństwa drogowego w miejscowości, uczestniczyli w nim policjanci: aspirant Paweł Biegalewski i młodszy aspirant Leszek Borkowski, którzy przestrzegali przed pochopnymi decyzjami.

 

W końcowej części zebrania poruszony został temat odwodnienia miejscowości, dbania o architekturę i przestrzeń publiczną, a także jakości wody. Krzysztof Grabka, który wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania mieszkańców, odnośnie wodociągów powiedział, że obecnie przeprowadzana jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Komorowie i już niebawem stacje będzie całkowicie zautomatyzowana.   

 

W zebraniu uczestniczyło więcej niż zwykle mieszkańców, poruszane były sprawy ważne i też takie, które wynikały z troski mieszkańców o miejscowość, jak choćby prośba, aby było więcej koszy na psie odpady i koszy na śmieci.

Podobne tematy: Pęcice Małe

Zobacz także