ZEBRANIE MIESZKAŃÓW PĘCICE MAŁE

08.09.2017 13:45     133
Zebranie mieszkańców Pęcic Małych. Foto: bz.
Zebranie mieszkańców Pęcic Małych, uczestniczyła w nim Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady. Foto: bz. Protokół z zebrania pisał sekretarz zebrania Grzegorz Śliwiński, członek rady sołeckiej. Foto: bz. Moment głosowania. Foto: bz.
Podobne tematy: Pęcice Małe

7 września, w Pęcicach Małych odbyło się, pierwsze w tym roku w naszej gminie zebranie mieszkańców. Zwołał je Zdzisław Krupa, sołtys. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, a także radni.


Celem zebrania było rozdysponowanie środków sołectwa na rok 2018. Fundusz sołectwa Pęcice Małe na kolejny rok wynosi 43 280,69 zł. W zebraniu uczestniczyło blisko czterdzieści osób. Niemniej jednak mieszkańców, uprawnionych do głosowania było 24. Mieszkańcy zdecydowali, aby znaczącą  część tej kwoty, czyli 13 080, 69 złotych przeznaczyć na zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 

- 6 700 zł mieszkańcy zdecydowali, aby pokryć koszt organizacji zajęć sportowych i gimnastycznych dla dorosłych, dzieci, seniorów i młodzieży. Warto dodać, że tego typu zajęcia cieszą się ogromnym powodzeniem i jest duże zainteresowanie szczególnie wśród dorosłych i starszych mieszkańców. Zdzisław Krupa, sołtys, zapewnił, że wszystkie zajęcia na których była wysoka frekwencja będą kontynuowane.

 

- 14 000 zł zostało przeznaczone na wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast 5 000 zł – na zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową. Warto dodać, że siłownia plenerowa znajduje się na terenie działki przy świetlicy. Od kilku lat mieszkańcy przeznaczają część funduszu sołeckiego na doposażanie jej w nowe sprzęty. Dla wielu osób miejsce to jest celem spaceru i rutynowej, codziennej gimnastyki. I dwie ostatnie pozycje: 2 500 zł zostało przeznaczone na zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży (owoce i słodycze) oraz 2 000 zł – prowadzenie strony internetowej Pęcic Małych.

 

Propozycja rozdysponowania funduszu sołeckiego na 2018 rok, która została zaproponowana przez sołtysa Zdzisława Krupę, była oczywiście wcześniej konsultowana z radą sołecką. Spośród głosujących 24 mieszkańców, propozycję rozdysponowania funduszu poparło 20 mieszkańców, dwie osoby wstrzymały się od głosu, jedna zagłosowała przeciw.    

 

Wcześniej Zdzisław Krupa przedstawił sprawozdanie z prac sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok. Powiedział, że w tym czasie spotkał się z członkami rady siedmiokrotnie, podczas spotkań były omawiane bieżące sprawy sołectwa. Wspomniał, że odbyło się sprzątanie miejscowości, trzy razy odbyły się teatrzyki dla dzieci, koncert dla dorosłych, odbył się festyn z okazji dnia dziecka, spotkanie wigilijne, a także zostało wykonane oświetlenie boiska. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia gimnastyczne, w tym pilates, które będą kontynuowane.  

 

Ważnym punktem zebrania były wnioski mieszkańców do budżetu gminy na rok 2018. Mieszkańcy zgłosili między innymi: remont fragmentu ulicy Leśnej, remont ulicy Kamień Polny, zagospodarowanie terenu za świetlicą, zainstalowanie świateł spowalniających ruch drogowy na ulicy Komorowskiej (systemu dyscyplinującego kierowcę), a także podnoszone były głosy, aby w miejscowości została stworzona strefa zamieszkania. Podczas zebrania przez długi czas rozmawiano o zwiększeniu bezpieczeństwa drogowego w miejscowości, uczestniczyli w nim policjanci: aspirant Paweł Biegalewski i młodszy aspirant Leszek Borkowski, którzy przestrzegali przed pochopnymi decyzjami.

 

W końcowej części zebrania poruszony został temat odwodnienia miejscowości, dbania o architekturę i przestrzeń publiczną, a także jakości wody. Krzysztof Grabka, który wyczerpująco odpowiadał na wszystkie pytania mieszkańców, odnośnie wodociągów powiedział, że obecnie przeprowadzana jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Komorowie i już niebawem stacje będzie całkowicie zautomatyzowana.   

 

W zebraniu uczestniczyło więcej niż zwykle mieszkańców, poruszane były sprawy ważne i też takie, które wynikały z troski mieszkańców o miejscowość, jak choćby prośba, aby było więcej koszy na psie odpady i koszy na śmieci.

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

Zumba w Granicy. fot. Mariusz Marcysiak

Sportowo – taneczna gmina, czyli jak w miły sposób poprawić kondycję i uwolnić przy tym solidną dawkę endorfin. 09.03.2018 10:20

Jeżeli na co dzień brak nam energii i czujemy się przemęczeni, a także nierzadko podenerwowani, to znak, że potrzebujemy czegoś dla ucha i ciała.

czytaj więcej
Teatrzyk Kolorowa Wędrówka. fot. Mariusz Marcysiak

Kolorowa wędrówka 27.02.2018 02:45

Dziecięca wyprawa w świat kolorów w poszukiwaniu zielonej krainy.

czytaj więcej
Spotkanie wigilijne w Pęcicach Małych. fot. Mariusz Marcysiak

Spotkanie wigilijne w Pęcicach Małych 18.12.2016 10:55

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu jedno z najpiękniejszych świąt. Świąt pełnych ciepła i radości. To także okazja do sąsiedzkich spotkań w trakcie, których wszyscy wszystkim składają życzenia, tak jak to miało miejsce 17 grudnia podczas spotkania wigilijnego w Pęcicach Małych.

czytaj więcej
Oddanie do użytku mieszkańców boiska w Pęcicach Małych

Oddanie do użytku mieszkańców boiska w Pęcicach Małych 28.08.2016 10:10

W sobotę, 27 sierpnia odbyło się przekazania do użytku mieszkańców boiska w Pęcicach Małych. W uroczystości uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice i Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy.

czytaj więcej
W 72. rocznicę Powstania Warszawskiego – uroczystość w Pęcicach

W 72. rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwy i egzekucji w Pęcicach – uroczystość przy pomniku w Pęcicach 08.08.2016 08:50

W niedzielę, 7 sierpnia, w Pęcicach odbyły się obchody upamiętniające 72. rocznicę Powstania Warszawskiego oraz bitwę i egzekucję w Pęcicach, a także 70. rocznicę uroczystości pogrzebu i poświęcenia pomnika-mauzoleum.

czytaj więcej
Wieczór muzyki i humoru w Pęcicach Małych

Wieczór muzyki i humoru w Pęcicach Małych 13.06.2016 10:50

W sobotę, 11 czerwca, odbył się koncert w wykonaniu Katarzyny Rasz i Heliodora Nuszkiewicza, mieszkańców Pęcic Małych. Zebrani goście w świetlicy w Pęcicach Małych usłyszeli piosenki z lat 20. 30. Wydarzenie zorganizował Zdzisław Krupa, sołtys wraz z radą sołecką oraz Kołem Emerytów i Rencistów Pęcic Małych.


czytaj więcej
4 czerwca, z okazji Dnia Dziecka Orlik w Sokołowie zamienił się w wielki plac zabaw.

Dzień Dziecka – Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów, Suchy Las 06.06.2016 10:25

Festyn z okazji Dnia Dziecka. Na ten dzień, dzień pełen atrakcji i świetnej zabawy dzieci z sołectw Pęcice, Pęcice Małe, Sokołów i Suchy Las czekają cały rok.

czytaj więcej
Spotkanie w Pęcicach Małych

Spotkanie świąteczne w Pęcicach Małych Data wydarzenia: 29.12.2015

Tegoroczne spotkanie wigilijne w Pęcicach Małych, które odbyło się 29 grudnia miało dla mieszkańców miejscowości szczególny charakter - po raz pierwszy odbyło się w murach nowego budynku świetlicy.

czytaj więcej
Mikołajki na sportowo w Pęcicach Małych

Mikołajki na sportowo w Pęcicach Małych 06.12.2015 20:15

W sobotę, 5 grudnia, odbyła się zabawa dla dzieci z okazji mikołajek. Zorganizował ją Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych, wraz z radą sołecką.

czytaj więcej
Uroczyste przekazanie do użytku nowej świetlicy w Pęcicach Małych

Uroczyste przekazanie do użytku nowej świetlicy w Pęcicach Małych 23.11.2015 13:25

W sobotę, 21 listopada, odbyła się uroczystość przekazania do użytku nowo wybudowanej świetlicy w Pęcicach Małych. W uroczystości uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Elżbieta Biczyk, przewodnicząca rady gminy, radni, a także sołtysi miejscowości sąsiadujących z Pęcicami Małymi.

czytaj więcej