15.09.2015 10:20

Zebranie z mieszkańcami Pęcic Małych

216
W poniedziałek, 14 września, odbyło się zebranie z mieszkańcami Pęcic Małych. Zebranie zwołał i prowadził Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

Celem zebrania było podjęcie uchwały dotyczącej rozdysponowania środków funduszu sołeckiego na rok 2016.

Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, aby kwotę funduszu sołeckiego na przyszły rok, w wysokości 36 300, 64 zł, przeznaczyć na:

- wyposażenie świetlicy – 4 300 zł

- imprezy aktywizujące mieszkańców – 10 000 zł

- zajęcia dla dzieci i seniorów – 9 000 zł

- wyjazdy z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego  – 5 000 zł

- zakup urządzeń do ćwiczeń (rozbudowa siłowni plenerowej) – 5 000, 64 zł

- prowadzenie strony internetowej Pęcic Małych – 3 000 zł.

 

Warto dodać, że obecnie trwają prace wykończeniowe związane z budową gminnej świetlicy. Jeszce w tym roku świetlica zostanie oddana do użytku mieszkańców. W ubiegłym roku podczas zebrania mieszkańcy zdecydowali, aby kwotę  ponad 15 000 zł przeznaczyć na wyposażenie świetlicy. W tej chwili, jak mówił Zdzisław Krupa, sołtys Pęcic Małych, wspólnie z radą sołecką wybierane są sprzęty do wyposażenia świetlicy: krzesła, stoły, meble kuchenne i kuchnia elektryczna.

  

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie sołtysa z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej Pęcic Małych za miniony rok. Zdzisław Krupa powiedział, że zostały zorganizowane imprezy aktywizujące mieszkańców, a mianowicie spotkanie wigilijne oraz piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka (współorganizowany wspólnie z Sokołowem, Suchym Lasem i Pęcicami). Sołtys powiedział również, że rada regularnie spotykała się, odbyło się około 10 zebrań, podczas których omawiane były bieżące sprawy mieszkańców oraz składane były wnioski m.in. o wycięcie suchych drzew w ulicy Komorowskiej (droga powiatowa). Do tej jednak pory powiat nie zareagował. Drzewa te stanowią zagrożenie.

 

W drugiej części zebrania mieszkańcy złożyli swoje propozycje do budżetu gminy na 2016. Mieszkańcy zgłosili dwa główne wnioski: odwodnienie Pęcic  Małych  od ulicy Parkowej do Skowronków oraz wniosek o budowę ulicy Leśnej.

 

Kolejnym punktem zebrania były sprawy wniesione. Powrócił temat odwodnienia miejscowości.  Mieszkańcy Pęcic Małych z niepokojem patrzą na każdy deszcz, bo on przynosi wodę, której u nich zwykle jest za dużo. Stan wód gruntowych w miejscowości jest bardzo wysoki. Krzysztof Grabka, wójt, przyznał, że sprawa jest trudna, gdyż w dużej mierze chodzi o odwodnienie ulicy Komorowskiej, która jest drogą powiatową. Gmina występowała już w tej sprawie do starostwa. Zadeklarował zajęcia się sprawą ponownie. 

 

W zebraniu uczestniczył również Edward Kozłowski, radny z terenu Pęcic, Pęcic Małych, Sokołowa i Suchego Lasu. Radny powiedział, że w Sokołowie powstało Koło Emerytów i zaproponował, aby sąsiedzkie miejscowości (ponieważ są to małe wsie) przyłączyły się do sokołowskiego  Koła Emerytów i Rencistów.  Zebrani zgodzili się z propozycją radnego. 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także