Wydarzenie cykliczne

Aktywny senior- bodyart

20
Wójt gminy Michałowice zaprasza seniorów na zajęcia pt. "Bodyart", które odbywają się w świetlicy w Suchym Lesie, w każdy poniedziałek, o godz.19:30.

​BODYART

Ćwiczenia izometryczne wykonywane w różnych pozycjach z wykorzystaniem różnych technik oddechowych, mające na celu wzmocnienie mięśni oraz uczenie utrzymania równowagi. Jest to połączenie jogi, fitnessu, tańca i fizjoterapii.

Termin: poniedziałki, godz. 19.30

Miejsce: Świetlica w Suchym Lesie ul. Ks. Woźniaka 6

wymagana własna mata do ćwiczeń

 

Pozostałe zajęcia:

AKTYWNY SENIOR - ZAJĘCIA REKREACYJNE 

Aktywny Senior to zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone na powietrzu z wykorzystaniem siłowni plenerowych (kwiecień - październik) lub w świetlicy ul. Główna 52 A (listopad - marzec)

Zajęcia w 2024 r. od 10 stycznia

Termin: środa, godz. 10:30.

Miejsce: Strefa Rekreacji przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi (kwiecień - październik) lub w świetlicy ul. Główna 52 A (listopad - marzec).

*Zajęcia dla mieszkańców gminy Michałowice w wieku 60+.

 

NORDIC WALKING

Spotkania seniorów z kijami na terenie różnych zakątków gminy. 

Termin: czwartek godz. 8.45

Miejsce zbiórki: parking przed Urzędem Gminy w Regułach.

Tel. do prowadzącej: 501 026 252

Gmina zapewnia kije (w tej sprawie prosimy o kontakt z prowadzącą)

ZDROWY KRĘGOSŁUP Z ELEMENTAMI JOGI

Zajęcia gimnastyczne mające na celu wzmocnienie i rozciągnięcie mięśni odpowiadających za prawidłowe usprawnienie aparatu ruchu. 

Termin: piątek o godz. 10.00

Miejsce: Świetlica w parku w Regułach ul. Wiejska

* wymagana własna mata do ćwiczeń

 

 

Seniorzy wymagający transportu proszeni są o kontakt: sport@michalowice.pl

Zajęcia realizowane w ramach Programu Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024

Grafika prezentujaca wydarzenie

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także