Wydarzenie cykliczne

Aktywny senior - gimnastyka dla osób starszych Granica

19
Zarząd Osiedla Granica zaprasza na zajęcia Aktywny Senior - gimnastyka dla osób starszych
(start: 16 września, sobota, godz. 9:00).

Miejsce: świetlica Granica, ul Czeremchy 1

zapisy SMS pod numerem tel. 504 223 073

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica

Grafika promująca zajęcia dla seniorów

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Jakub Gostkowski

Zobacz także