Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Cykliczne zajęcia sportowe- Sołectwo Komorów

176
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają na cykliczne zajęcia sportowe. Start 1 czerwca(wtorek) o godz. 18.15, świetlica "Kaliszowy Gaik", ul. Kaliszany 18.

Zajęcia będą odbywały się również w wakacje.
 

  • Pilates we wtorki, o godz. 18.15
  • Zdrowy kręgosłup w piątki, o godz. 18. 15

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa związanymi z covid-19.
Zajęcia  finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Komorów. 

Cykliczne zajęcia sportowe- Sołectwo Komorów
Zajęcia mogą być dokumentowane w postaci fotorelacji/ filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik. opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/ uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją zajęć.

Zobacz także