Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Fitness - osiedle Granica

56
Zarząd Osiedla Granica zaprasza na cykliczne zajęcia "Fitness"
(start, czwartek, 21 września, godz. 19.30).

Miejsce: świetlica w Granicy, ul. Czeremchy 1

Zajęcia będą prowadzone w  czwartki, w godz. 19.30-20.30

Zapisy: SMS 504 223 073 

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Grafika prezentuje treść komunikatu.Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: Osiedle Granica, fitness

Zobacz także