Wydarzenie cykliczne

Fitness - sołectwo Reguły

20
Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają mieszkańców Reguł na cykliczne zajęcia "Fitness" (czwartki, godz. 18.15)

Zajęcia odbywają się w :

  • czwartki -  o godz. 18:15

Miejsce:

  • świetlica wiejska w Regułach, ul. Wiejska 13.

 

Wydarzenie jest finansowane z budżetu Sołectwa Reguły.

grafika prezentujaca zaproszenie

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Sołectwo Reguły

Zobacz także