Wydarzenie cykliczne

Gimnastyka - Sołectwo Pęcice

43
Sołtys i Rada Sołecka Pęcic zaprasza mieszkańców sołectwa na sportowe zajęcia cykliczne - gimnastyka, zadbaj o swoją kondycję
(wtorki, godz. 11:00).

Miejsce:

  • Świetlica, ul. Zaułek 7, Pęcice.

Zajęcia finansowane z funduszu sołeckiego Sołectwa Pęcice.

Grafika prezentuje treść komunikatu

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: Sołectwo Pęcice, gimnastyka

Zobacz także