Wydarzenie cykliczne

Joga grupa zaawansowana - Michałowice i Michałowice - Wieś

14
Zarząd Osiedla Michałowice, Sołtys i Radna Michałowic Wsi zapraszają na cykliczne zajęcia sportowe "Joga dla zaawansowanych"
(Start, 20 stycznia, piątek, godz. 19.30).

Zajęcia będą się odbywać w każdy piątek:

  • godz. 19.30 - 20.30;

Miejsce:

  • SP Michałowice; ul. Szkolna 15.

Obowiązkowa zmiana obuwia.

Zajęcia są finansowane z budżetu Michałowic osiedla i Michałowic wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także