Wydarzenie cykliczne

Joga - Nowa Wieś

38
Radni, Sołtys i Rada Sołecka Nowej Wsi zapraszają na zajęcia "Joga" (wznowienie zajęć od 14 września, godz. 19:45).

Zajęcia odbywają się w każdą:

  • środę, godz. 19:45.

Miejsce:

  • świetlica w Nowej Wsi, ul. Główna 52B.

Obowiązują zapisy: 603-309-862.

Zajęcia są finansowane z funduszu sołeckiego Nowej Wsi.

grafika prezentująca treść komunikatu

Zajęcia mogą być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i mogą być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w zajęciach uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Sołectwo Nowa Wieś, joga

Zobacz także