Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Joga - osiedle Komorów

61
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza na zajęcia jogi, które odbywają się w poniedziałki w godz. 20:00-21:30.

Miejsce: szkoła w Komorowie, sala rekreacyjna nr  4, Zajęcia prowadzi Anna Błaszczyk. 

Zajęcia finansowane są z funduszu osiedla Komorów.   

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta
Podobne tematy: Osiedle Komorów, joga

Zobacz także