Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Latino solo - osiedle Komorów

75
Zarząd Osiedla Komorów zaprasza na zajęcia Latino solo, które odbywają się w czwartek w godz. 19:00-20:30.

Miejsce:  Dzienny Dom Seniora w Komorowie, ul. Ceglana 2d. 

Zajęcia prowadzi Damian Krawczyk. 

Zajęcia finansowane są z funduszu osiedla Komorów.   

 

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Osiedle Komorów

Zobacz także