Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Latino solo - sołectwo Reguły

66
Radna, Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają mieszkańców Reguł na cykliczne spotkania "Latino solo".
(Start 11 stycznia, środa, godz. 20.45).

Zajęcia odbywają się w każdą środę za wyjątkiem dni (25.01; 15.02; 15.03; 19.04; 17.05; 14.06):

  • godz. 20.45  

Miejsce:

  • świetlica wiejska w Regułach, ul. Wiejska 13 

Wydarzenie jest finansowane z budżetu Sołectwa Reguły.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także