Wydarzenie cykliczne

Latino solo - sołectwo Reguły

15
Sołtys i Rada Sołecka Reguł zapraszają mieszkańców Reguł na cykliczne zajęcia "Latino solo" (poniedziałki, godz. 19.45)

Zajęcia odbywają się w :

  • poniedziałki -  o godz. 19:45

Miejsce:

  • świetlica wiejska w Regułach, ul. Wiejska 13.

 

Wydarzenie jest finansowane z budżetu Sołectwa Reguły.

grafika prezentujaca zaproszenie

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Sołectwo Reguły

Zobacz także