Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Pilates dla seniorów - Michałowice i Michałowice - Wieś

62
Zarząd Osiedla Michałowice, Sołtys i Radna Michałowic Wsi zapraszają na cykliczne zajęcia sportowe "Pilates dla seniorów"
(Start, 19 stycznia, czwartek, godz. 08.00 - 09.00).

Zajęcia będą się odbywać w każdy wtorek i czwartek:

  • godz. 08.00 - 09.00;

Miejsce:

  •  Michałowice; ul. Raszyńska 34.

Obowiązkowa zmiana obuwia.

Zajęcia są finansowane z budżetu Michałowic osiedla i Michałowic wsi.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także