Wydarzenie cykliczne

Pilates - osiedle Granica

50
Zarząd Osiedla Granica zaprasza mieszkańców Granicy na cykliczne zajęcia sportowe "Pilates"
(start, czwartek, 14 września, godz. 9.00)

Miejsce: świetlica w Granicy, ul. Czeremchy 1

Zajęcia będą prowadzone w czwartki, godz. 9.00-10.00

Zapisy: SMS 504 223 073 

Zajęcia finansowane z funduszu Osiedla Granica.

Grafika prezentuje treść komunikatu.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji/filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika, wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocją wydarzenia.

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta

Zobacz także