Archiwalny
Wydarzenie cykliczne

Pilates - sołectwo Komorów

56
Radna, Sołtys i Rada Sołecka sołectwa Komorów zapraszają na cykliczne zajęcia pilates (piątki, godz.18:30)

Miejsce: świetlica "Kaliszowy Gaik", Komorów, ul. Kaliszany 18

 

grafika obrazująca zaproszenie

Zajęcia organizowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego obowiązującymi w związku z pandemia COVID-19.

Wydarzenie może być dokumentowane w postaci fotorelacji filmu i może być opublikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych i wydawnictwach Gminy Michałowice oraz jednostek pomocniczych oraz może być przekazywane mediom. Biorąc udział w przedsięwzięciu uczestnik/opiekun prawny uczestnika wyraża zgodę na przetwarzanie jego/uczestnika wizerunku dla potrzeb związanych z promocja wydarzenia. 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: Sołectwo Komorów

Zobacz także